06-110
THOMAS NIELSEN KROGH
Forældre Niels Thomsen og Margrethe Padersdatter
Døbt : 20 dec 1741  Trinitatis Sogn, København
Konfirmeret : 2 okt 1757  Helligånds Sogn, København
Gift : 12-12-1766 Hvidbjerg Kirke, Hvidbjerg Sogn, Thyholm, Thisted Amt, gift med Else Marie Ørsnæs
Gift : 18-10-1805 Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt, gift med Maren Jensdatter
Død : 29-04-1829 Visby Sogn, Thisted Amt

Gift 1. gang med :
Else Marie Ørsnæs
Forældre : Niels Nielsen Ørsnæs og Else Hansdatter Mejer
Født : ca. 1724
Gift : 29-11-1753 Vester Hassing Kirke, Vester Hassing Sogn, Aalborg Amt, gift med Peter Johan Olderoge
Gift : 12-12-1766 Hvidbjerg Kirke, Hvidbjerg Sogn, Thyholm, Thisted Amt, gift med Thomas Nielsen Krogh
Begravet : 01-03-1805 Visby Sogn, Thisted Amt

Gift 2. gang med :
06-111
MAREN JENSDATTER
Forældre : Jens Jepsen Harboe og Kirsten Nielsdatter
Døbt : 29-10-1780 Hassing Kirke, Hassing Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 12-04-1795 Villerslev Kirke, Villerslev Sogn, Thisted Amt
Gift : 18-10-1805 Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt, gift med Thomas Nielsen Krogh
Død : 25-12-1840 Visby Sogn, Thisted Amt
_________________________________________________________________________________________________

BØRN MED MAREN JENSDATTER

ELSE MARIE THOMASDATTER KROGH
Hjemmedøbt : 30-06- 1806 Visby Sogn, Thisted Amt
Døbt : 10-08-1806 Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 1820 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt
Gift : 30-03-1830 Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt, gift med Christen Michelsen Christensen
Død : 10-01-1883 Snedsted Sogn, Thisted Amt

Margrethe Thomasdatter Krogh
Hjemmedøbt : 01-09-1807 Visby Sogn, Thisted Amt
Døbt : 11-10-1807 Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 1822 Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt
Gift : 30-09-1834 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt, gift med : Peder Larsen Ambye

Maren Kirstine Thomasdatter Krogh
Hjemmedøbt : 26-01-1810 Visby Sogn, Thisted Amt
Døbt : 11-03-1810 Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 1824 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt

Johanne Thomasdatter Krogh
Hjemmedøbt : 06-03-1812 Visby Sogn, Thisted Amt
Døbt : 26-04-1812 Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 1826 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt
Død : 01-09-1833 Visby, Visby Sogn, Thisted Amt

Niels Thomsen Krogh
Født : 10-05-1814 Visby Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 1829 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt
Gift : 25-10-1836 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt, gift med : Else Marie Sørensdatter
Gift : 18-12-1860 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt, gift med : Margrethe Jensdatter
Død : 06-08-1904 Ullerup Fattiggaard, Heltborg Sogn, Thisted Amt
_________________________________________________________________________________________________

THOMAS NIELSEN KROGH 

1741
DØBT          Trinitatis Sogn, København - 1741

Thomas. Ao 1741 d. 29 Decemb. havde Niels Thomsen arbejdsmand og Margrete Pedersdatter i Adelgade et barn til daaben kaldet: Thomas. Anne Msr Siim Muurmesters hustrue bar det, Charlotte Pedersdaatter holdt huen, Msr Ole Larsen i Regnegade, Andreas Siim muurmester og Hans Stephensen Kieldmand vare faddere.
Kilde : Kirkebogen

1757
KONFIRMERET         Helligånds Sogn, København - 1757
Anno 1757: Dom: 17 ma p: Trin: d: 2den
Octobris confirmeret af min inform:
6. Thomas Nielsen Krog, af den fattige skole 
Kilde : Kirkebogen

1766
VIET          Hvidbjerg, Thyholm - 1766
D. 12te Decemb Tomas Krog og Mad: Olroch begge af Helligkildegaard
Kilde : Kirkebogen

1766
Krog, Tomas
x 1766 12/12 mad. Olroch x), begge af Helligkildegård (Hvidberg kb. 44) (Tyholm)
x) : Else Marie Ørsnes. )
Kilde : Nygårds sedler

1767
I 1767 er det første gang Thomas Kroghs navn ses i skifteforretninger for Christian Nielsen Ørsnæs paa Helligkildegaard i Hvidbjerg Sogn, Thyholm. 
Kilde : Slægtsbog for Laust Amby f. 30.11.1893 Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt

1768
07-06-1768 i registret B34-SP95-protokol 1, side 186 : sælger Christen Nielsen Ørsnæs en gaard til Thomas Krogh, 
hartkorn 3-5-0-0. 
Kilde : Slægtsbog for Laust Amby f. 30.11.1893 Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt

1779
Krogh, Thomas
1779 fuldmagt ved Helligkildegård (Jy. Reg. 42.405)
Kilde : Nygårds sedler

1779 
Den 06.02. er sidste gang (han); har været fuldmægtig og skifteforvalter for sin svoger.
Kilde : Slægtsbog for Laust Amby f. 30.11.1893 Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt

1779
Krogh, Thomas
( ikke tydet tegn )
1779 på Helligkildegård (Dueholm m. fl. amters skprt. 176)
Kilde : Nygårds sedler

1779 
Køber Thomas Krogh en gaard i Kaaberø Bye, Giettrup Sogn. 
Kilde : Slægtsbog for Laust Amby f. 30.11.1893 Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt 

1780
Krog, Thomas Nielsen på Helligkildegård
1780 18/2 kgl. konf. på et af ham og hustr. Else Marie Ørsnæs 20/4 1779 oprettet testamente. Ingen livsarvinger.Den længstlev. skal side i uskiftet bo. Lever hun længst, skal hans arvinger, der er "fattige og nødtrængende", have alt, hvad hun efterlader.
(Jy.Reg. 42.543) (nr.56)
Kilde : Nygårds sedler

1781
B34-SP2-s155a. Underskrevne Thomas Krogh boende i Kaaberøe i Giettrup Sogn Kiendes og hermed vitterliggør gjæld skyldig til Guddich Svenningsen i Nørhedegaard i Visby Sogn, laaner penge 400 Rd courant. 
Kilde : Slægtsbog for Laust Amby f. 30.11.1893 Hvidbjerg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt

1781
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission
1771,1797 5 E 1863 - 1771,1797 5 E 2448
Forseglingsprotokol
Skifteforretning
No 1876
Anno 1781 den 3die septembris indfandt skiftecommissionen sig med be-
tienten Lars Lund hos arbejdskarl Gustavus Arnoldus von Krog
udi hans iboende værelse i Brændevinsbrænder Hans
Lÿtkens tilhørende Huus No 181 i Borgegaden for (efter)
hans Begiering at foretage Annotation, Registrering og Vurde-
ring efter en hos ham tilhuuse nærværende og for 14ten dage
siden ved døden afgaaet Kalckslager navnlig Niels Thom-
sen. Ved Forretningen tilstede reqvirenten, og den afdødes
søn muursvend Peder Nielsen Krog (myndig), der tilkiende-
gav, at den afdøde foruden ham efterlader 1 søn Thomas Niel-
sen Krog, der saavidt hannem bekiendt, skal være selv Egi..? i
Thyeland i Jylland, videre tilkiendegav sønnen, at hans
afgd: fader havde havt almisse af Frue kirkes fattige pen-
ge, hvorefter ikkun blev givet Anvisning paa den afdødes
efterladenskab har paa stedet, der blev annoteret, registreret og
af betienten Lund vurderet saaledes
1 - 1 (fyhre) (mahlet) halv kiste                                                                                      -- " -- 4 -- " --
2 - 1 gl: hviid kiole og 1 blaae vest                                                                                -- 1 -- 4 -- " --
3 - 1 gl: hviid kiole, 1 sort vest og 1 par sorte skindbuxer                               -- " -- 4 -- " --
4 - 1 stripet undertröje og 1 gl: Bryst Dug                                                               -- " -- 2 -- " --
5 - 3 par uldne strømper, 1 nathue, 1 hat og 1 par vanter                              -- " -- 4 -- " --
6 - 3 gl: skiorter, 2 par Ermer, 3 halskluder og 3 gl: lommetörklæder     -- " -- 3 -- " --
7 - 1 rød nathue, 3 par gl: handsker, 1 Hammer og 3 gl: böger                    -- " -- 1 -- " --
8 - 1 (lidet) Spandsk Rør                                                                                                     -- " -- 1 -- " --
9 - 1 (lidet) (......) stol                                                                                                              -- " -- 2 -- " --
10 - 3 gl: (stole)                                                                                                                        -- " -- 2 -- " --
Videre forefandtes ikke der paa Stedet eller
af tilstædeværende blev angivet til registe-
ring og vurdering, men derimod tilkiende-
gav saavel Sønnen, som Reqvirenten, at hos
ham er bestaaende fölgende, der liige-
leedes blev registreret og vurderet saaledes
11 - 1 gl: (stand) seng med 2 gl: dÿner, 3 gl: puder og 1 par lagner           -- 3 -- " -- " --
                                                                                                                                                       ------------------
                                                                                                                                                          -- 8 -- 3 -- " --
Videre forefandtes ikke eller blev angivet
den afdøde tilhørende, men tilkiendegav sønnen, at have
besørget den afdødes begravelse og betalt reqvirenten for
hans fortligning, hvorom han lovede nærmere at ind-
komme med regning. Ligeledes forbeholdt reqvirenten sig
at indkomme med regning over hvad han formener sig
at have til gode for at have oppasset den afdøde, og lovede
reqvirenten at være ansvarlig til det registerte herpaa
stedet underskriver herved Forretningen ophørte.

1787
FT – 1787 Gettrup Sogn, Kaaberøe Bye og Gaarde 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden/ Erhverv
Thomas Krogh, 46, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer
Else Marie Ørles, 62, Gift, Hans kone 
Thomas Larsen, 32, ugift, Tjenestefolk
Karen Jensdatter, 36, ugift, Tjenestefolk
Mette Sørensdatter, 12, - , Tjenestefolk
Kilde : Folketælling

1801
Krogh, Thomas
1801 16/11 aflagde han ed som degn og skoleholder i Visby og Heltborg sogn. Aalborg stifts edsbog. Kaldet af bispen
Kilde : Nygårds sedler

1801
Afskrift af Aalborg Stift Edsbog 
Jeg underskrevne Thomas Krog kaldet af Deres højærværdighed Biskop Studsgaard til at være Degn og skoleholder udi Visby og Heltborg Sogne udi Heltborg Stift. Har aflagt den allernådigste Befalede ed - som jeg på det nøjeste, næst Guds hjælp skal holde mig efterrettelig. 
Aalborg 16-11-1801 Thomas Krogh 
Kilde : Niels Rask Nielsen 

1805
VIET          Visby – 1805
Den 18de Octob. Blev enkemand hr Thomas Krogh, sogne-degn til Wisbye og Heltborg (…..) og pigen Maren Jensdatter copulerede – forlovere vare for manden Michel Nielsen af Nørhedegaard og for pigen Søren Jepsen af Heltborg
Kilde : Kirkebogen

1805
Krogh, Tomas
Degn til Visby - Heltbrg, enkem.

1805 18/10 pigen Maren Jensdatr. (Visby kb. 114)
Kilde : Nygårds sedler

1814
Krogh, Thomas Visby kb.
degnen (1806)
x
Børn : Margrete, hjd. 1/9 1807 (17), Else Marie, hjd. 30/6 1806 (17), Maren Kirstine, hjd. 26/1 1810 (20), Johanne, hjd. 6/3 1812 (21), Niels, hjd. 10/5 1814 (22)
Kilde : Nygårds sedler

1829
DØD          Visby – 1829
Dødsdagen : 29de April
Begravelsesdagen : 7de Maj
Thomas Krogh
Degn til Viisbye og Heltborg
Alder : 88 ½

1829
Krogh, Thomas degn til Visby - H.
+ 1819 29/4, 88 ½ år (Visby kb. 194)
Kilde : Nygårds sedler

1918 
Thomas Krog. Degn 1801—?, død 1829.
Denne Degn var over 60 Aar gl., da han kom til Visby. Hvor han kom fra, vides ikke. Hans Hustru, Else Marie Ørsnis, der var meget ældre end han, døde 1805, næsten 80 Aar gl. Samme Aar giftede han sig igen. Det var med Maren ]ensdatter, der var Datter af Fæste­gaardmand Jens Jepsen, Bedsted. Hun var dengang 25 Aar, han 65. 1806 havde de en Datter til Daaben ved Navn Else Marie, 1807 en Datter Margrete, 1810 en Dat­ter Maren Kirstine, 1812 en Datter Johanne og 1814 en Søn Niels. Degnen døde 1829, 88 ½ Aar gl., og Hustruen døde 1840, 60 Aar gl.
Kilde : Historiske Aarbøger for Thisted Amt, 1918 

1920
Visby Skole
1901-1920 Embedsbog
Personalia, fortsat.
8. Thomas Krogh. Degn i Visby1801-29
Denne Degn var over 60 År gl., da han kom til Visby. Hvor han
kom fra, vides ikke. Hans Hustru, Else Marie Ødis, der var meget
ældre end han, døde 1805, næsten 80 Aar gl. Samme År giftede
han sig igen. Det var med Maren Jensdatter, der var Datter af
Fæstegårdmand Jens Jepsen, Bedsted. Hun var dengang 25 År,
han 65. 1806 havde de en Datter til Dåben ved Navn Else Marie,
1807 en Datter Margrete, 1810 en Datter Maren Kirstine, 1812 en Datter
Johanne og 1814 en Søn Niels.
Degnen døde 1829, 88½ År gl., og Hustruen døde 1840, 60 År gl.
                                                                          (Sortfeldt)
Thomas Krogh var Københavner, født paa Kultorvet, Kbh, kom
som Murersvend til Thyholm, blev gift med en Gaardmandsenke
og blev derved Gaardmand. Men det gik ikke for Th. Krogh.
Han forstod sig ikke paa Landbrug og han maatte afhænde Gaarden.
For at bjærge Udkommet, maatte han, hvor nødig han vilde,
søge Degnekaldet i Visby-Heltborg. Da han havde gode Talsmænd
og var eneste Ansøger, fik han Embedet. Det lod han vist for
det meste bestyre ved en Substitut. (Mundtlig Meddelelser)
1829 efter Krogh blev Læreren i Heltborg Anders Søndergaard Kirkesanger
I Heltborg. I Visby blev Kroghs mangeaarige Hjælpelærer 9. Peder Christen-
sen Lærer og Kirkesanger 1829-60.
_________________________________________________________________________________________________

MAREN JENSDATTER

DØBT          Hassing – 1780
Den 29 Oct, blev Jens Jepsen og hst Kirsten Nielsdt., deres datter /: Maren :/ døbt, baaren af Else Jensdt., faddere Jacob søn, (....) (.......), Jens Therkildsen, Karen D(....)grd og Kirsten Nielsdtr int: 2den advents søndag -

1789
Tandrup-Kovstrup Godser
Ekstrakt af skifter for Tandrup – Kovstrup godser i Hassing Herred 1728-1847
344 fol 125b
Jens Jepsen Haarboe, Bedsted. 30 Novb 1789.
E: Kirsten Nielsdatter. Lw: Anders Hansen, Bedsted.
5B:
Jeppe Jensen 7 aar,
Niels 1 aar,
Maren Jeppesdatter 9 aar,
Maren 5 aar,
Karen 3 aar.
F. Niels Nielsen Damsgaard den ældste, Bedsted og Jep Hansen Leegaard, Bedsted. (2xMaren næwn. flere gange)

1790
Tandrup-Kovstrup Godser
Ekstrakt af skifter for Tandrup – Kovstrup godser i Hassing Herred 1728-1847
350 fol 139
Jeppe Nielsen Damsgaard, Hassing. 27 Decb 1790.
E: Helvig Sørensdatter. Lw: Jens Knudsen, Harringgaard. Paa umyndige arwingers wegne Jens Therkildsen, Hassing. Fol 140:
afd 1ste ægteskab
B:
a)Maren Jepsdatter g med Anders Thomsen, Hassing
b)Karen Jepsdatter g med Christen Andersen Morsing, Hørdum.
c) Jens Jepsen, Bedsted død efterladt sig 5B: A)Jeppe 7 aar tj her i Sterwb. B)Niels 2 aar hos moderen i Bedsted C)Maren 9 aar hos Niels Skræder, Hassing D)Maren 5 aar i Mølgaard, E)Karen 4 aar hos Moderen i Bedsted.  
2det ægteskab med Enken
B:
a)Søren Jepsen 19 aar,
b)Søren 14 aar
c)Maren 27 aar, alle hjemme.
Fm: Jens Jepsens  5 umyndige børn Farbroder! Niels Nielsen Damsgaard, Bedsted. Curator: Niels Pedersen, Hassing g med afdødes Søster. Skiftet udsat flere gang og kan maaske ved nærmere læsning giwe flere oplysninger. Skiftet signeres: Jens Knudsen, Anders Thomasen, Søren Jepsen, Niels Nielsen Damsgaard, Peder Christensen Hove, Niels Pedersen, Anders Jensen.  

KONFIRMERET          Villerslev – 1795 
Confirmerede i Willerslev Kirke Dom: 1søn efter resurrection: 1795
Maren Jensdtr tiener hos Jens Therkildsen i Hassing

VIET          Visby – 1805
Den 18de Octob. Blev enkemand hr Thomas Krogh, sognedegn til Wisbye og Heltborg (…..) og pigen Maren Jensdatter copulerede – forlovere vare for karlen Michel Nielsen af Nørhedegaard og for pigen Søren Jepsen af Heltborg

DØD          Visby – 1840
Dødsdagen : 25de December
Begravelsesdagen : 1st Jan. 1841
Maren Jensdatter
Degnen Kroghs enke i Viisby, født i Bedsted, hendes fader var Fæstegaardmand Jens Jepsen. Alder : 60
__________________________________________________________________________________________________


ELSE MARIE ØRSNÆS - Thomas Nielsen Kroghs 1. kone

ELSE MARIE ØRSNÆS
Forældre : Niels Nielsen Ørsnæs og Else Hansdatter Mejer
Født : ca. 1724
Gift : 29-11-1753 Vester Hassing Kirke, Vester Hassing Sogn, Aalborg Amt, gift med Peter Johan Olderoge
Gift : 12-12-1766 Hvidbjerg Kirke, Hvidbjerg Sogn, Thyholm, Thisted Amt, gift med Thomas Nielsen Krogh
Begravet : 01-03-1805 Visby Sogn, Thisted Amt

Gift 1 gang med :
PETER JOHAN OLDEROGGE
Født : ca 1720
Gift : 29-11-1753 Vester Hassing Kirke, Vester Hassing Sogn, Aalborg Amt, gift med Peter Johan Olderoge
Død : 29-03-1763 Hals Sogn, Alborg Amt

Gift 2. gang med :
06-110
THOMAS NIELSEN KROGH
Forældre : Ukendte
Født : ca. 1740/1
Gift : 12-12-1766 Hvidbjerg Kirke, Hvidbjerg Sogn, Thyholm, Thisted Amt, gift med Else Marie Ørsnæs
Gift : 18-10-1805 Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt, gift med Maren Jensdatter
Død : 29-04-1829 Visby Sogn, Thisted Amt
_________________________________________________________________________________________________

FOLKETÆLLING 

FT – 1787 Gettrup Sogn, Kaaberøe Bye og Gaarde 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden/ Erhverv
Thomas Krogh, 46, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer
Else Marie Ørles, 62, Gift, Hans kone 
Thomas Larsen, 32, ugift, Tjenestefolk
Karen Jensdatter, 36, ugift, Tjenestefolk
Mette Sørensdatter, 12, - , Tjenestefolk
_________________________________________________________________________________________________

UDDRAG AF : STAMTAVLE OVER FAMILIEN ØRSNÆS, Thorkil Baumgarten, Aarhus 1914

På side 27 og 28, nævnes Else Marie Ørsnæs i skiftet efter sin mor Else Hansdatter Mejer, der døde den 13. Oktober 1762 :

e. Else Marie Ørsnæs, 38 Aar gl.; hun var altsaa født ca.1724 og døde i Visby ved Thisted 1805, begravet den 1. Marts. Første Gang blev hun i V. Hassing Kirke den 29. Novbr. 1753 gift med Peter Johan Olderogge, f. ca. 1720, Kirurg i Hals. Ifølge Sognets Kirkebog blev Sr. Peter Johan Olderogge og, Mme Else Marie Ørsnes nævnte Dato ægteviede , og hafde stor Bryllup med kgl. Tilladelse. Forlovere : Seignr. Niels Ørsnes og Lars Hortulan Degn i samme By. Ifølge velvillig Meddelelse fra Forfatteren Hr. Kredslæge K. Carøe var Hals og Fladstrand i almindelighed fælles om en kirurg, der tillige oftest var militært ansat; maaske har Olderogge kun assisteret Sten Daniel Brochmann (f. 1685) Der var Kirurg i Fladstrand 1718-1765 og da har været gammel og rimeligvis svag.

Peter Johan Olderogge døde den 29. Marts 1763 uden Livsarvinger. Der var intet at skifte, men hans Søskende nævnes på Skiftet, (Aalborg Amts Skiftebreve 1763) disse vare : Ditlev Georg v. Olderogge, russisk-kejserlig Rentemester i Lifland, og en Søster, som var gift med en Raadmand i Tønningen. Enkens Laugværge var hendes Broder Christian Ørsnes af. V. Hassing, hvem den afdøde skyldte et Beløb af 29 Rdl. 4 Mk. 2 sk. og som ogsaa gjorde Udlæget for Begravelsen.

Af hans Regning til Boet ses Bekostningen:

Regning.
Paa hvis jeg underskrevne udgivet og forstrakt ved min
Sal. Svoger Peter Johan Olderogge hans Begravelse nemlig;

En Lig Kiste 3 Rdl. 2 Mk. ,, Sk.
Præsten 1 Rdl. 2 Mk. ,, Sk.
Degnen 1 Rdl. ,, Mk. ,, Sk.
2 Skiepper Malt ,,Rdl. 3 Mk. 8 Sk.
1 Pd. Sukker ,, Rdl. 1Mk. 14 Sk.
The bue ,, Rdl. ,, Mk. 12 Sk.
1 Pd. Risen-Gryn ,, Rdl. ,, Mk. 8 Sk.
1 Pd. Rosiner og Corender ,, Rdl. ,, Mk. 10 Sk.
1 Dosin Piber ,, Rdl. ,, Mk. 6 Sk.
½ Pd. Kaffebønner ,, Rdl. 1 Mk. 2 Sk.
¼ Pd Tobak ,, Rdl. ,, Mk. 5 Sk.
2 Potter 3 Pæl Viin ,, Rdl. 2 Mk. 1 Sk.
1 Pot Viin ,, Rdl. 1 Mk. ,, Sk.
4 Potter fransk Brændeviin 1 Rdl. ,, Mk. ,, Sk. 
5 Potter dansk Brændeviin ,, Rdl. 5 Mk. ,, Sk.
Fisk for ,, Rdl. Mk. 11 Sk.
Terter ,, Rdl. 2 Mk. 8 Sk.
Kardemommer ,, Rdl. ,, Mk. 2 Sk.
Et Bud til Aalborg ,, Rdl. ,, Mk. 8 Sk.
Søm til Ligkisten ,, Rdl. ,, Mk. 4 Sk.
For Ligkisten at bære op ,, Rdl. ,, Mk. 4 Sk.
2 Pd. Hvede Meel ,, Rdl. Mk. 12 Sk.
noch contant leveret min Søster ,, Rdl. Mk. 8 Sk.
2 Bud til Hals ,, Rdl. 2 Mk. 2 Sk.
Er ……….. 10 Rdl. 2 Mk. 2 Sk.
Væsterhassing den 18de April 1763.
Christian Ørsnis.

I tre Aar sad Else Marie Ørsnes som Enke. Hun var Arving til en Gaard, og hendes Broder var nu Godsejer. Den 12 Decbr. 1766 viedes i Hvidbjærg Kirke Else Marie Ørsnes, 42 Aar gl., til den fem og tyveaarige Thomas Kragh, Degn for Visby og Heltborg Sogne. Ej heller i dette ÆgteSkab blev Else Marie Moder ; hun døde i Visby 1805, og Degnen Krogh giftede sig syv Maaneder senere, den 18. Oktbr. 1805, med Maren Jensdatter af Visby.

_________________________________________________________________________________________________

DIVERSE ARKIVALIER I KRONOLOGISK RÆKKEFØLGE 

1747
Ørsnæs, Else Marie
1747 bedrer hun utugt med sin fæstemand Joh. Ernst Stille
Se : Ø, N.
Kilde : Nygårds sedler

1753
Ørsnæs, Else Marie
Mad.
x 1753 29/11 sr Peter Johan Olderoge
(V. Hassing kb. 135)
Kilde : Nygårds sedler

1753
Ørsnæs, Else Marie
f.c. 1724
x Peter Johan Olroch i Hals, + før 20/12 1763.
Se : Ø,N.
Kilde : Nygårds sedler

1763
(Ørsnis), Else Marie Nielsdatr.
i V. Hassing
1763 fik hun teestamenteret et sted i V. Has. og 100 rdlr. af sin farbror Kr. Ø. Se denne
Kilde Nygårds sedler

1763
Ørsnæs, Else Marie
Blev 1763 enke eft. Peter Johan Olderogge. Se denne.
Kilde : Nygårds sedler

1763
Olderogge, Peter Johan kirurg i Hals
+ 1763 29/3 (Skifteforretn. nr. 361 i Ålborghus m fl. amter)
Enke : Else Marie Ørznes
Søskende :
Detlev Georg v. O., russisk kejserlig rentemester over hertugdømmet Lifland
................., x en købm. i Tønningen i Holsten. Fra hende var der ikke hørt i c. 16 år.Enkens bror : Christian Ø, i V. Hassing.
Boet fallit.
Kilde : Nygårds sedler

1766
(Ørsnes, Else Marie) Olroch, mad. af Helligkildegård
x 1766
Se : Krog, Tomas
Kilde : Nygårds sedler

1779
Ørsnæs, Else Marie
1779 gør hun testam. med sin mand Th. Krog.
Se denne.
Kilde : Nygårds sedler

1780
Krog, Thomas Nielsen på Helligkildegård
1780 18/2 kgl. konf. på et af ham og hustr. Else Marie Ørsnæs 20/4 1779 oprettet testamente. Ingen livsarvinger.Den længstlev. skal side i uskiftet bo. Lever hun længst, skal hans arvinger, der er "fattige og nødtrængende", have alt, hvad hun efterlader.
(Jy.Reg. 42.543) (nr.56)
Kilde : Nygårds sedler

1805
Ørsnes, Else Marie degnen Thomas Kroghs kone begr. 1805 1/3, 79 år 8 m.
(Visby kb. 166)
Kilde : Nygårds sedler

____________________________________________________________________________________

Kontakt     john_skovhus@hotmail.com