06-108
CHRISTEN SØRENSEN SØNDERGAARD
Forældre : Søren Søndergaard og Bodil Christensdatter
Hjemmedøbt : 06-06-1765 Bedsted Sogn, Thisted Amt
Døbt : 16-06-1765 Bedsted Kirke, Bedsted Sogn, Thisted Amt
Trolovet : 30-12-1795 Bedsted Sogn, Thisted Amt
Død : 03-08-1826 Horsfeld, Bedsted Sogn, Thisted Amt

Gift : 30-01-1796 Bedsted Kirke, Bedsted Sogn, Thisted Amt

06-109
MARIANE CHRISTENSDATTER
Forældre : Christen Hansen og Mette Christensdatter
Døbt : 19-09-1766 Nørhaa Kirke, Nørhaa Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 1783 Nørhaa Kirke, Nørhaa Sogn, Thisted Amt
Trolovet : 30-12-1795 Bedsted Sogn, Thisted Amt
Død : 17-01-1839 Refs, Hurup Sogn, Thisted Amt (Boede i Horsfeld, Bedsted Sogn Thisted Amt)
_________________________________________________________________________________________________

BØRN

Søren Christensen
Gift : 03-06-1825 Bedsted Kirke, Bedsted Sogn, Thisted Amt

Christen Christensen
Hjemmedøbt : 24-02-1798 Istrup, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Thisted Amt
Døbt : 11-03-1798 Hvidbjerg Kirke, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Thisted Amt

Mads Christensen
Født : 21-02-1799 Istrup, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Thisted Amt
Hjemmedøbt : 23-02-1799 Istrup, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Thisted Amt
Døbt : 07-04-1799 Hvidbjerg Kirke, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Thisted Amt
Død : 10-04-1799 Istrup, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Thisted Amt
Begravet : 19-04-1799 Hvidbjerg Kirke, Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Thisted Amt

CHRISTEN MICHELSEN CHRISTENSEN
Født : 07-01-1800 Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 21-04-1816 Hassing Sogn, Thisted Amt
Gift : 30-03-1830 Visby Sogn, Thisted Amt, gift med Else Marie Thomasdatter Krogh
Død : 19-10-1873 Visby Sogn, Thisted Amt

Mette Christensen
Hjemmedøbt : 31-01-1802 Bedsted Sogn, Thisted Amt
Døbt : 01-06-1802 Bedsted Kirke, Bedsted Sogn, Thisted Amt
Gift : 03-12-1824 Grurup Kirke, Grurup Sogn, Thisted Amt, gift med Niels Christian Jensen
Død : 17-07-1842 Refs, Grurup Sogn, Thisted Amt

Poul Christensen
Hjemmedøbt : 13-08-1806 Horsfelt, Bedsted Sogn, Thisted Amt
Døbt : 12-10-1806 Bedsted Kirke, Bedsted Sogn, Thisted Amt
Begravet : 05-04-1807 Bedsted Kirke, Bedsted Sogn, Thisted Amt

Poul Christensen
Hjemmedøbt : 28-02-1808 Horsfelt, Bedsted Sogn, Thisted Amt
Døbt : 18-04-1808 Bedste Kirke, Bedsted Sogn, Thisted Amt
Gift : 04-10-1831 Bedsted Kirke, Bedsted Sogn, Thisted Amt, gift med Ane Madsdatter
_________________________________________________________________________________________________

FOLKETÆLLINGER

FT – 1801 Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Istrup
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden / Erhverv
Chresten Sørensen, 37, Gift Mand, huusmand med jord
Mariane Chrestensdatter , 33, Gift, Hans kone

Søren Chrestensen, 5, Ugift, Søn
Chresten Chrestensen, 3, Ugift, Søn
Chresten Michelsen Chrestensen, 2, Ugift, Søn

FT-1834 thisted, Hassing, Bedsted, Horsfeld Bye, et Huus
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i familien/Erhverv:
Søren Christensen Søndergaard 38 Gift Huusmand
Maren Simonsdatter 36 Gift hans kone
Christen Sørensen 8 Ugift deres barn
Niels Sørensen 6 Ugift deres barn
Ane Marie Sørensdatter 4 Ugift deres barn
Jens Christian Sørensen 3 Ugift deres barn
Mariane Christensdatter 66 Enke(mand) Aftægtskone
_________________________________________________________________________________________________

CHRISTEN SØRENSEN SØNDERGAARD

DØBT          Bedsted - 1765
4.) d: 6te Juny blev Søren Søndergaard og Bodil Christensdatter deres barn hiemmedøbt, og kaldet Christen. Daaben publiceret dom 2. p: trin: - blev baaret af Zidsel Chrensdatter i præstegaarden. Faddere - Peder Enevoldsen, Peder Chren, Jens Gren, Karen Chrensdatter og Maren Mogensdatter.- 

SKIFTEUDDRAG          Tandrup Gods - 1780
Christen Sørensen Søndergaard er nævnt i skiftet efter hans far :
Tandrup-Kovstrup Godser. - Ekstrakt af skifter for Tandrup – Kovstrup godser i Hassing Herred 1728 - 1847. fol 42
Søren (Christensen) Søndergaard, Bedsted. 11 Marts 1780. E: Bodil Christensdatter. Lw:
Broderen Simmon Christensen, Sønderhaa. B: a)Peder Sørensen 17 aar, b)Christen Sørensen 15 aar, c)Johanne Sørensdatter 21 aar d)Marie Sørensdatter 9 aar. Antagen Fm: Niels Nielsen Damsgaard, Bedsted.

TROLOVET OG VIET          Bedsted - 1795 og 1796
D: 30te December trolovet ungkarl Christen Sørensen og fæstemøen Marianna Xstensdaatter. Forloverne : Poul (.....) Niels (.....). D: 30te January Copulerede.

DØD          Bedsted - 1826 
Dødsdagen : Aug: 3.
Begravelsesdagen : Aug. 6.
Christen Søndergaard.
Aftægtsmand, forhen huusfæster i Horsfeld Bye
Alder : 61
_________________________________________________________________________________________________

MARIANE CHRISTENSDATTER

FØDT          Nørhaa - 1766
D 19 Sept: om aftenen fødte Christen Hansens hustrue Mette Christensd: i Kløverhuus et pige=barn, som dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet : Marianne, (henn) daab blef i kirken confirmeret dom: 18 p trinit: d 28 ejurd: da fadderne vare : Jens Leegind, Niels Møller (S...d) og Niels Fredskild, Christen Freds hustrue Maren Leegind og Maren Christensd:, konen blef introd: dom: 22 p trinit:

KONFIRMERET          Nørhaa – 1783
I: N: Jesu Confirmeret 1783
Mariane Christensd:
( Note : Overskriften - I navn Jesu )

TROLOVET OG VIET          Bedsted - 1795 og 1796
D: 30te December trolovet ungkarl Christen Sørensen og fæstemøen Marianna Xstensdaatter. Forloverne : Poul (.....) Niels (.....). D: 30te January Copulerede.

DØD          Hurup - 1839
Dødsdagen : 17de Januar
Begravelsesdagen : 27de Januar
Mariane Christensdatter
Aftægtskone i Horsfeld født i Nørhaae.-
Alder : 72 aar
Anmærkninger : Død i Refs under et besøg hos datteren.
(Kilde : Bedsted kirkebog)

____________________________________________________________________________________

Kontakt     john_skovhus@hotmail.com