06-102
CHRISTEN FRANDSEN DAHL
Forældre : Frands Jensen Dahl og Johanne Christensdatter
Døbt : 06-11-1746 Ølby Sogn, Ringkøbing Amt
Trolovet : 18-12-1772 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Begravet : 20-11-1811 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt

Gift : 15-01-1773 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt

06-103
KAREN NIELSDATTER BJERG
Forældre : Niels Christensen og Ane Kirstine Christensdatter
Hjemmedøbt : 24-08-1742 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Døbt : 12-10-1742 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Trolovet : 16-12-1763 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Gift : 09-02-1764 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt, gift med Søren Jensen
Trolovet : 18-12-1772 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Gift : 15-01-1773 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt, gift med Christen Frandsen Dahl
Død : 15-05-1822 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt

KAREN NIELSDATTER BJERG gift 1. gang med Søren Jensen
Søren Jensen
Trolovet : 16-12-1763 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Gift : 09-02-1764 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Død : 10-09-1772 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
_________________________________________________________________________________________________

KAREN NIELSDATTER BJERGS børn med Søren Jensen

Ane Johanne Sørensdatter
Født : 04-07-1764 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Døbt : 08-07-1764 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Død : 07-09-1764 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt

Niels Sørensen
Født : 06-08-1765 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Hjemmedøbt : 08-08-1765 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Døbt : 18-08-1765 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Død : 29-10-1765 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt

Ane Johanne Sørensdatter
Født : 13-12-1766 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Hjemmedøbt : 16-12-1766 Hjemmedøbt i Ølby præstegård
Døbt : 21-12-1766 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Konfirmeret : 07-04-1782 Ølby Sogn, Ringkøbing Amt

Ane Kirstine Sørensdatter
Født : 20-08-1769 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Døbt : 27-08-1769 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Konfirmation : 18-04-1784 Asp Sogn, Ringkøbing Sogn

Kirsten Sørensdatter
Født : 21-01-1772 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Født kl. 4 om morgenen; hjemmedøbt i Ølby præstegård
Hjemmedøbt : 22-01-1772 Ølby præstegård, Ølby Sogn, Ringkøbing Amt
Døbt : 02-02-1772 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt

BØRN AF CHRISTEN FRANDSEN DAHL OG KAREN NIELSDATTER BJERG

Søren Christensen
Født : 30-05-1774 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Hjemmedøbt : 31-05-1774 Ølby præstegård, Ølby Sogn, Ringkøbing Amt
Døbt : 05-06-1774 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Konfirmeret : 11-04-1790 Asp Sogn, Ringkøbing Amt

Frands Christensen
Født : 25-01-1777 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Hjemmedøbt : 26-01-1777 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Døbt : 02-02-1777 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Konfirmation : 14-04-1792 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt

JOHANNE CHRISTENSDATTER BJERG
Født : 20-11-1779 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Hjemmedøbt : 21-11-1779 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Døbt : 26-12-1779 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Konfirmeret : 27-04-1794 Ølby Sogn, Ringkøbing Amt
Gift : 09-09-1807 Fousing Sogn, Ringkøbing Amt, gift med Niels Nielsen Bæk
Død : 14-04-1828 Annexpræstegaarden, Gimsing Sogn, Ringkøbing Amt

Marie Cathrine Christensdatter
Født : 14-07-1782 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Hjemmedøbt : Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
Død : 22-07-1782 Bierg, Fousing Sogn, Ringkøbing Amt
_________________________________________________________________________________________________

FOLKETÆLLINGER

FT – 1787 Fovsing Sogn, Bierg
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Christen Frandssen, 42, gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Karen Nielsdatter, 45, gift, Madmoder

Johane Sørensdatter, 20, ugift, hendes barn af første Egteskab
Ane Kirstine Sørensdatter, 18, ugift, hendes barn af første Egteskab
Søren Christensen, 14, ugift, af andet Egteskab
Frands Christensen, 12, ugift, af andet Egteskab
Johane Christensdatter, 9, ugift, af andet Egteskab
Jens Anderssen 45, ugift, Tieneste Karl
Ane Christensdatter, 76, enke, Madmoders Moder

FT – 1801 Fovsing Sogn, Bierg
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Frandsen, 52, Gift, Mand, Sognefoged og selvejer
Karen Nielsdatter, 54, Gift, Hans kone

Anne Johanne Sørensdatter, 34, Ugift, Konens datter
Søren Kristensen, 27, Ugift, Deres børn
Frantz Christensen, 25, Ugift, Deres børn
Johanne Christensdatter, 21, Ugift, Deres børn
Maren Pedersdatter, 12, Ugift, Deres datterdatter
_________________________________________________________________________________________________

CHRISTEN FRANDSEN DAHL

DØBT          Fousing – 1746 
Dom 22 (e. trin ?) døbt i Ølbye Kirke Frandz Dalls søn Christen, Niels Jensen, (Barbara) Dahl og (.........) Dahl og Hendrik Wolborg vare faddere, og Niels (.....) hustrue bar (......) (.....) -

TROLOVET         Fousing – 1772
D: 18de Decb. Trolovede paa Bierg i Fousing Christen Frandsen og Søren Jensens enke Karen Nielsdatter Bierg. Forlover for ham var Ole Ørgaard fra Ølbye. 

VIET          Fousing – 1773
D: 15de Janri viede i Fousing Kirke Christen Frandsen Karen Nielsdat. Bierg.

BEGRAVET          Fousing – 1811
Den 20 (note : eller 26) November begraven i Fousing Kirkegaard Christen Frandsen Bierg gl: 65 aar
_________________________________________________________________________________________________

KAREN NIELSDATTER BJERG

HJEMMEDØBT          Fousing - 1742
D: 24 de Aug: hiemmedøbt Niels Biergs datter Karen. -

DØBT          Fousing - 1742
D: 12te 8br indledt i Fousing Kierk Niels Biergs hustrue, og da læst over hans datter datter Karen, faddere, Niels Dahl (.....) af Asp, hans hustrue (....) (....), (....) (.....) hustrue.

TROLOVET          Fousing - 1763
D: 16de Decbr trolovede paa Bierg i Fousing Søren Jensen og Karen Nielsdatter Bierg. Forlovere for ham vare hans (fader) og (Mads?) Lauersen fra Asp

VIET          Fousing - 1764
D: 29 de Febr viede i Fousing Kierk Søren Jensen og Karen Nielsdatter Bierg

TROLOVET          Fousing – 1772
D: 18de Decb. Trolovede paa Bierg i Fousing Christen Frandsen og Søren Jensens enke Karen Nielsdatter Bierg. Forlover for ham var Ole Ørgaard fra Ølbye. 

VIET          Fousing – 1773
D: 15de Janri viede i Fousing Kirke Christen Frandsen Karen Nielsdat. Bierg.

DØD          Fousing - 1822
Dødsdagen : 1822 d. 15de May
Begravelsesdagen : 1822 d. 23de May
Karen Njelsdatter
Aftægtskone i Bjerg
Alder : 80
_________________________________________________________________________________________________


OM GÅRDEN BJERG I FOUSING SOGN

Uddrag af :
Ølby, Asp og Fousing Sogne : en historisk beretning om kirke, skole og hjem / udgivet af an komité fra sognene. – Christensen, 1959

Søren Jensen døde 1772, og Karen blev gift med Christen Frand­sen fra Vester Dalgaard i Ølby, og kender man lidt til Ølby Dahl­-slægtens Færd gennem Tiderne, saa er man ikke utilbøjelig til at mene, at det er Christen Frandsen, Sagnet melder om.

Kvolsgaard var jo som før nævnt allerede i en Snes Aar mesten­dels drevet sammen med Bjerg, skønt den i den Tid havde haft for­skellige Beboere - om de drev noget af Jorden eller kun sad til Leje kan ikke ses, men Kirkebogen nævner en Del Beboere. Først Bertel Kvolsgaard, som døde 1747, 58 Aar gammel, dernæst et Par gamle Folk, Peder Laursen, som døde 1765, 80 Aar gammel, og hans Hustru, Mette Laursdatter, som døde 1777, 86 Aar gammel. Saa er der en Christen Kyndesen, som døde 1763, 55 Aar gammel, og hans Kone, Ane Marie Christensdatter, blevet Par Aar efter gift med Mads Jensen, som efter hendes Død 1780 blev gift med Karen Jensdatter Kjær, Søster til Ole Jensen Kjær i Skrædergaard; de flyt­tede fra Sognet 1794.

Christen Frandsen gjorde da den Tanke, som hans Kones Fa­der sikkert har haft som Fremtidsdrøm, da han fæstede Kvols­gaard, til Virkelighed, nemlig at lægge Kvolsgaards Indmark under Bjerg. Kvolsgaard var i Tidens Løb havnet under Vadskjærgaard, hvorfra ogsaa Bjerg havde sit Fæste, og 18. September 1775 købte han fra Vaskjærgaard begge Gaarde med tilsammen 6 Td. 2 Skp. og 2 Fdk. Hartkorn til Selveje for 650 Rd. 1794 solgte han Halvdelen af Udmarken paa Fousing østre Fælled til Christen Laursen fra Hem i Salling for 350 Rd. Hartkornet var 4 Skp. Dette maa være Be­gyndelsen til det Kvolsgaard, som nu kendes, og der er vel da bleven bygget paa Marken. Christen Frandsen maa dog imidlertid snart igen have overtaget Ejendommen, thi 26. Januar 1797 solgte han igen Kvolsgaard med lidt mere Jord, saa der blev 6 Skp. og 21/2 Alb. Hartkorn, til sin Steddatter, Kirsten Sørensdatter, og hendes Mand Jacob Christensen for 650 Rd.

16. Nov. 1807 solgte han Bjerg til sin Søn, Frands Christensen, med 5 Td. 4 Skp. 1 Fdk. og 1/2 Alb. Hartkorn for 800 Rd. og Aftægt 21/2 Td. Rug, 21/2 Td. Byg, 1 Lispund Smør aarlig, 1/2 Pot Mælk dag­lig samt Brændsel og Opvartning. En Datter, Johanne, blev samme Aar (1807) gift med Niels Nielsen, Gimsing Præste­gaard.

Christen døde 1812, 65 Aar gammel, og Karen overlevede ham i 12 Aar

Gården Bjerg i Fousing Sogn - Kortet er tegnet i 1840

Gården Bjerg i Fousing Sogn - Kortet er tegnet i 1840

____________________________________________________________________________________

Kontakt     john_skovhus@hotmail.com

Del siden