05-054
CHRISTEN MICHELSEN CHRISTENSEN

Forældre : Chresten Sørensen Søndergaard og Mariane Christensdatter
Født : 07-01-1800 Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 21-04-1816 Hassing Sogn, Thisted Amt
Død : 19-10-1873 Visby Sogn, Thisted Amt

Gift : 30-03-1830 Visby Sogn, Thisted Amt

05-055
ELSE MARIE THOMASDATTER KROGH
Forældre : Thomas Nielsen Krogh og Maren Jensdatter
Født : 30-06-1806 Visby Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 1820 Heltborg Sogn, Thisted Amt
Død : 10-01-1883 Visby Sogn, Thisted Amt
_________________________________________________________________________________________________

BØRN

Thomas Christensen
Født : 23-08-1830 Visby, Visby Sogn, Thisted Amt
Død : 28/29-04-1835 Gudnæs, Villerslev Sogn, Thisted Amt

Christen Christensen
Født : 19-09-1831 Visby, Visby Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 19-04-1846 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt

Nicolai Christensen
Født : 03-11-1832 Gudnæs By, Villerslev Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 18-04-1847 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt

Poul Christian Christensen
Født : 02-02-1835 Gudnæs By, Villerslev Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 15-04-1849 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt

MARIANE CHRISTENSEN
Født : 24-12-1836 Gudnæs, Villerslev Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 27-04-1851 Villerslev Kirke, Villerslev Sogn, Thisted Amt
Gift : 30-12-1864 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt, gift med Peder Christian Christensen Overgaard
Død : 22-03-1921 Flarup By, Ydby Sogn, Thisted Amt

Johanne Christensen
Født : 11-01-1839 Gudnæs, Villerslev Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 03-04-1853 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt
Gift : 30-03-1864 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt, gift med Eiler Holm Poulsen Brönsdorf

Maren Christensen
Født : 30-11-1840 Gudnæs, Villerslev Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 15-04-1855 Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt
Gift : 07-03-1868 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt, gift med Niels Mortensen

Thomas Christensen
Født : 15-06-1842 Gudnæs, Villerslev Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 19-04-1857 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt
Gift : 16-01-1872 Bedsted Kirke, Bedsted Sogn, Thisted Amt, gift med Hanne Marie Madsen

Jens Christensen
Født : 08-04-1844 Visby, Visby Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 11-04-1858 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt
Gift : 02-11-1866 Bedsted Kirke, Bedsted Sogn, Thisted Amt, gift med Johanne Marie Pedersen

Margrethe Christensen
Født : 13-03-1849 Visby, Visby Sogn, Thisted Amt
Konfirmeret : 21-04-1863 Visby Kirke, Visby Sogn, Thisted Amt
Gift : 12-05-1875 Heltborg Kirke, Heltborg Sogn, Thisted Amt, gift med Ejler Kristian Nielsen
Død : 18-05-1927  Ettrup, Hurup Sogn, Thisted Amt
_________________________________________________________________________________________________

FOLKETÆLLINGER

FT – 1801 Hvidbjerg Vesten Aa Sogn, Istrup
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden / Erhverv
Chresten Sørensen 37 Gift Mand, huusmand med jord
Mariane Chrestensdatter 33 Gift Hans kone
Søren Chrestensen 5 Ugift Søn
Chresten Chrestensen 3 Ugift Søn
Chresten Michelsen Chrestensen 2 Ugift Søn

Afgangsliste – 1832, April - Visby Sogn
Navn Alder Civilstand / Stilling Hvortil
Christen Michelsen 32 Gaardmand Villerslev
Else Marie Thomsd. 26 Forriges kone Villerslev


FT – 1834 Villerslev Sogn, Villerslev Bye, Et huus
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden / Erhverv
Christen Michelsen 34 Gift Huusmand
Else Marie Krogh 28 Gift Hans kone

Thomas Christensen 4 Ugift Deres barn
Christen Christensen 3 Ugift Deres barn
Nicolai Christensen 2 Ugift Deres Barn

FT – 1840 Villerslev Sogn, Et huus
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden / Erhverv
Christen Michelsen 40 Gift Huusmand, lever af sin jordlod
Else Marie Thomasdatter 34 Gift Hans kone

Christen Christensen 9 Ugift Deres barn
Nicolai Christensen 8 Ugift Deres barn
Poul Christian Christensen 5 Ugift Deres barn
Mariane Christensen 4 Ugift Deres barn
Johanne Christensen 2 Ugift Deres barn

FT – 1845 Visby Sogn, Et huus
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden / Erhverv Fødested
Christen Michelsen Christensen 45 Gift Slagter Hvidbjerg sogn
Else Marie Thomsdatter 39 Gift Hans kone Født i sognet

Christen Christensen 14 Ugift Deres søn Født i sognet
Nicolai Christensen 13 Ugift Deres søn Villerslev sogn
Lone Christiane Christensen 10 Ugift Deres datter Villerslev sogn
Mariane Christensen 9 Ugift Deres datter Villerslev sogn
Johanne Christensen 7 Ugift Deres datter Villerslev sogn
Maren Christensen 5 Ugift Deres datter Villerslev sogn
Thomas Christensen 3 Ugift Deres søn Villerslev sogn
Jens Christensen 1 Ugift Deres søn Født i sognet

FT – 1850 Visby Sogn, Et huus
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden / Erhverv Fødested
Christen Christensen 50 Gift Huusfader, Slagter Hvidbjerg Sogn
Else Marie Thomasdatter 44 Gift Hans kone Viisby Sogn

Mariane Christensen 14 Ugift Deres barn Villerslev Sogn
Johanne Christensen 11 Ugift Deres barn Villerslev Sogn
Maren Christensen 9 Ugift Deres barn Villerslev Sogn
Thomas Christensen 8 Ugift Deres barn Villerslev Sogn
Jens Christensen 5 Ugift Deres barn Her i sognet

FT – 1855 Visby Sogn, Et huus
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden / Erhverv Fødested
Christen Michelsen 53 Gift Huusfader, Lever af sin jordlod Hvidberg Sogn
Else Marie Thomasdatter 49 Gift Hans kone Her i sognet

Maren Christensen 14 Ugift Deres barn Villerslev Sogn
Thomas Christensen 13 Ugift Deres barn Villerslev Sogn
Jens Christensen 10 Ugift Deres barn Her i sognet
Margrethe Christensen 6 Ugift Deres barn Her i sognet

FT – 1860 Visby Sogn, Et huus
Navn Ald. Civilst. Fødested Stilling i husstanden / Erhverv Troesbekjendelsen
Christen Michelsen 60 gift Hvidbjerg V A Hmd, lever af sin jordlod Lutheran
Else Marie Thomasdatter 54 Do Her i Sognet Hans Kone -

Margrethe Christensen 11 Ugift Do Deres Datter -

FT – 1870 Visby Sogn, Et huus i Visby
Navn Ald. Civilst. Fødested Stilling i husstanden / Erhverv
Christen Mikkelsen Christensen 70 Gift Hvidberg Vestenaa Sogn Husfader Arbeidsmand
Else Marie Thoamsdatter 63 Gift Visby Husmoder


FT – 1880 Visby Sogn, Visby Bye, 1 Huus
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Else Marie Tomasen Krog 73 Enke Husmands Enke lever af sin Jordlod Visby Sogn Thisted Amt
_________________________________________________________________________________________________

CHRISTEN MICHELSEN CHRISTENSEN

FØDT Hvidbjerg Vesten Aa – 1800
D. 10 Januarii blev Christen Søndergaard og hustrue i Istrup deres barn /: som var født d. 7 Jan hiemedøbt og kaldet.
Chræn Michelsen.
1 søndag i fasten /: d. 2 Marty /: blev dets daab publiceret i Hvidberg Kirke. Faddere vare : Mandens syster fra (Hørbye?) som bar det. Anne Høÿe.
Anders Lausten.
Peder Hvidberg.
Søren Rütten.
Samme dag blev konen indledt

KONFIRMERET 1816 – Hassing
1816 1. Søndag e paaske 21de April
Christen Michelsen Christensen i Hassing
Forældre :
Huusmand Christen Søndergaard og Mariane Christensd. i Horsfeld.
Født i Istrup, Hvidbjerg v. Aa Sogn den 5 Martii 1800, altsaa 16 aar gl.

VIET Visby – 1830
Brudgommen :
Tjenestekarl Christen Michelsen Christensen, 30 aar gammel, tjenende hrr Schou i Viisbye præstegaard for tærsker, har haft de naturlige børnekopper.
Bruden :
Pigen Else Marie Thomsdatter Krogh, 24 aar, hjemme hos moderen (degne-enken) i Visbye, vaccineret af Sager i aaret 1808, 18. Juli
Vidner :
Gaardmand Niels Christian Jensen af Visbye, og husmand Søren Christensen af Horsfeld Bedsted Sogn
Hvornår : 30 marts
Hvor : Visbye Kirke
Tillysning 1. 2. og 3. Søndag i faste

DØD Visby – 1873
Dødsdagen : Den 19de Oktober 1873
Begravelsesdagen : Den 27de Oktober 1873
Christen Mikkelsen Christensen
Husmand i Visby, født i Hvidbjerg v. Aa Sogn
Alder : 73½
_________________________________________________________________________________________________

ELSE MARIE THOMASDATTER KROGH

DÅB Visby – 1806
D. 30de Juny blev degnens Thomas Krogs datter hjemmedøbt og kaldt Else Marie – Daaben publiceret 10de søndag e trinitatis d: 10 August barnet frembaaret af Christen Østergaards kone Marie Christensdatter af Visbye – De øvrige fadere var Niels Nielsen af Nørhedegaard, Niels Hessendahl, Niels Andreasen og Hessendahls datter datter Johanne Marie alle af Visbye – Moderen Maren Jensdatter blev introduceret samme dag

KONFIRMERET Heltborg – 1820
Else Marie Thomsdatter Visbye
Forældre : Thomas Nielsen Krog, degn til Visbye og Heltborg er faderen
14 aar
Dom angaaende kundskab og opførsel : Udmærket god i begge dele
Naar og hvem vaccineret : 1808 af Sager

VIET Visby – 1830
Brudgommen :
Tjenestekarl Christen Michelsen Christensen, 30 aar gammel, tjenende hrr Schou i Viisbye præstegaard for tærsker, har haft de naturlige børnekopper.
Bruden :
Pigen Else Marie Thomsdatter Krogh, 24 aar, hjemme hos moderen (degne-enken) i Visbye, vaccineret af Sager i aaret 1808, 18. Juli
Vidner :
Gaardmand Niels Christian Jensen af Visbye, og husmand Søren Christensen af Horsfeld Bedsted Sogn
Hvornår : 30 marts
Hvor : Visbye Kirke
Tillysning 1. 2. og 3. Søndag i faste

DØD Visby – 1883
Dødsdagen : 10. Januar
Begravelsesdagen : 17. Januar
Else Marie Thomasdatter Krogh
Afdøde husmand i Visby Christen Mikkelsen Christensens hustru. Faderen var forhenværende sognedegn til Visby og Heltborg Thomas Krogh
76½ aar gl
Død i Snedsted under et besøg hos sin søn

____________________________________________________________________________________

Kontakt     john_skovhus@hotmail.com

Del siden