06-124
JØRGEN RASMUSSEN

Forældre Rasmus Thomasen og Bodil Christensdatter
Døbt : 27 jun1779 Kastbjerg, Randers Amt
Død : 27 maj 1849 Alstrup, Mariager Landsogn, Randers Amt

Trolovet : 9 nov 1804 Mariager Landsogn, Randers Amt
Gift : 30 nov 1804 Mariager Kirke, Mariager Sogn, Randers Amt

06-125
MARGRETHE NIELSDATTER
Forældre Niels Michelsen og Maren Thommesdatter
Født : 13 dec 1783 Mariager Sogn, Randers Amt
Hjemmedøbt : 14 dec 1783 Mariager Sogn, Randers Amt
Publiceret i kirken: 11 jan 1784 Mariager Sogn, Randers Amt
Konfirmeret : 31 mar 1799 Mariager Kirke, Mariager Sogn, Randers Amt
Død : 6 aug 1847 Alstrup, Mariager Landsogn, Randers Amt

_________________________________________________________________________________________________

BØRN

Niels Jørgensen
Født : 16 jun 1805 Mariager Landsogn, Randers Amt
Hjemmedøbt : 17 jun 1805 Mariager Landsogn, Randers Amt
Publiceret i kirken : 6 jul 1805 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt
Konfirmeret : 18 apr 1819 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt
Gift : 12 jul 1831 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt, Gift med Maren Rasmusdatter
Død : 14 maj 1859 Trinderup, Mariager Landsogn, Randers Amt
Begravet : 21 maj Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt

Bodil Jørgensdatter
Født : 22 jan 1807 Mariager Landsogn, Randers Amt
Hjemmedøbt : 23 jan 1807 Mariager Landsogn, Randers Amt
Konfirmeret : 29 apr 1821 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt
Gift : 28 okt 1825 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt, gift med Lauers Jensen Bjerregaard
Gift : 10 jun 1843 Sem Kirke, Randers Amt, Gift med Jens Eilersen


Maren Jørgensdatter
Født : 2 apr 1808 Mariager Landsogn, Randers Amt
Hjemmedøbt : 3 apr 1808 Mariager Landsogn, Randers Amt
Konfirmeret : 14 apr 1822 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt
Gift : 11 dec 1829 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt, gift med Peder Nielsen
Trolovet : 1847, med Niels Nielsen af Kragelund, lyst 3 gange, sidste gang 25 apr, ægteskabet ikke fuldbyrdet
Død : 27 jan 1895 Alstrup Mark, Mariager Landsogn, Randers Amt

Rasmus Jørgensen
Født : 12 okt 1810 Mariager Landsogn, Randers Amt
Hjemmedøbt : 13 okt 1810 Mariager Landsogn, Randers Amt
Konfirmeret : 10 apr 1825 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt
Gift : 6t feb 1836 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt
Død : 16 mar 1878 Mariager Landsogn, Randers Amt


Jens Jørgensen
Født : 25 sep 1812 Mariager Landsogn, Randers Amt
Konfirmeret : 27 apr 1827 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt


Niels Jørgensen
Født : 16 dec 1814 Mariager Landsogn, Randers Amt
Konfirmeret : 26 apr 1829 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt


Gregers Jørgensen
Født : 17 jul 1817 Mariager Landsogn, Randers Amt
Konfirmeret : 1832 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt
Gift : 31 okt 1846 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt, gift med Christience Nielsdatter


Johanne Jørgensdatter
Født : 5 feb 1822 Mariager Landsogn, Randers Amt
Konfirmeret : 1836 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt


Christen Jørgensen
Født : 21 maj 1825 Mariager Landsogn, Randers Amt
Døbt : 30 okt 1825 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt
Konfirmeret : 1840 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt

PEDER JØRGENSEN 
Født : 2 apr 1827 Alstrup, Mariager Landsogn, Randers Amt
Konfirmeret : 23 apr 1843 Mariager Kirke, mariager Landsogn, Randers Amt
Gift : 2 jul 1853 Mariager Kirke, Mariager Købstad, Randers Amt, gift med Kirsten Andersdatter
Død : 15 jan 1901 Hov Mark, Mariager Landsogn, Randers Amt
_________________________________________________________________________________________________

FOLKETÆLLINGER

FT – 1787 Randers Amt, Kastbjerg Sogn, Kastberg Bye Huusmænd
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden / Erhverv
Rasmus Thomadsen 42 Gift Mand, Huusmand
Bodil Christensdatter 43 Gift Koene
Jørgen Rasmusen 8 Ugift Deres Børn af lste Egteskab
Kirsten Rasmusdatter 3 Ugift Deres Børn af lste Egteskab

FT-1787 randers, Onsild, Mariager Landsogn, Alstrup Bye, , 5, , A4654
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Michelsen 29 Gift hosbonde bonde og gaardbeboere
Maren Thomasdatter 30 Gift madmoder
Ane Nielsdatter 6 Ugift deres barn
Magrethe Nielsdatter 4 Ugift deres barn
Jens Pedersen Møller 28 Ugift tieneste karl soldat ved det Aarhuusiske Regiment
Maren Nielsdatter 19 Ugift tieneste pige
Søren Christensen 12 Ugift tieneste dreng
Jens Lausen 63 Gift en mand inderste og har ophold i gaarden
Ane Andersdatter 56 Gift hands kone
Ane Andersdatter 50 Ugift tieneste pige

FT – 1801 Randers Amt, Kastbjerg Sogn, Kastberg Bye
Navn Alder civilstand Stilling i husstanden / Erhverv
Rasmus Thomasen 58 Gift Mand, Huusmand med Jord
Boel Christensdatter 60 Gift Hans Koene
Jørgen Rasmussen 22 Ugift Deres Søn, National Rytter

FT-1801 randers, Onsild, Mariager Landsogn, Mariager Landsogn, Alstrup Bye, 61, , B8195
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Michelsen 46 Gift Huusbonde Selw Ejer Gaardmand
Maren Thomasdatter 48 Gift Hans Kone
Anne Nielsdatter!! 19 - Deres Børn
Magrethe Nielsdatter!! 16 - Deres Børn
Jens Nielsen!! 12 - Deres Børn
Michel Nielsen!! 9 - Deres Børn
Christen Nielsen!! 6 - Deres Børn
Jens Lauesen 85 Enke Hans Fader Inderst
Marie!! 26 Ugift Opholdende Inderst og Spinderske

FT – 1834 Mariager Landsogn, Alstrup Bye
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden / Erhverv
Jørgen Rasmussen 55 Gift Gaardmand, Skoleforstander
Ane Marg. Niels Datter 51 Gift Kone

Gregers Jørgensen 17 Ugift Barn
Johanne Jørgens Datter 12 Ugift Barn
Christen Jørgensen 9 Ugift Barn
Peder Jørgensen 7 Ugift Barn
Ane Marg. Rasmusdatter 1 Ugift Deres Søns Barn
Niels Mikkelsen 80 Enkemand Aftægtsmand

FT – 1840 Mariager Landsogn, Alstrup bye
Navn Alder Civilstand Stilling i husstanden / Erhverv
Jørgen Rasmussen 61 Gift Gaardmand
Ane Margrethe Nielsdatter 57 Gift Hans kone

Gregers Jørgensen 23 Ugift Deres barn
Johanne Christine Jørgensdatter 19 Ugift Deres barn
Christen Jørgensen 15 Ugift Deres barn
Peder Jørgensen 13 Ugift Deres barn
Ane Margrethe Rasmusdatter 7 Ugift Pleiebarn der forsørges
Johanne Marie Andersdatter 35 Gift Inderste
Kjersten Marie Pedersdatter 10 Ugift Hendes barn
Ane Pedersdatter 4 Ugift Hendes barn

FT – 1845 Mariager Landsogn, Alstrup bye, En gaard
Navn Alder Civilst. Stilling i husstanden / Erhverv Fødested
Jørgen Rasmussen 68 Gift Gaardmand Kastberg sogn
Margrethe Nielsdatter 62 Gift Hans kone Heri sognet

Gregers Jørgensen 28 Ugift Deres børn Heri sognet
Johanne Christine Jørgensdatter 24 Ugift Deres børn Heri sognet
Peder Jørgensen 18 Ugift Deres børn Heri sognet
Ane Magrethe Rasmusdatter 12 Ugift Pleiedatter Heri sognet

_________________________________________________________________________________________________

JØRGEN RASMUSSEN

DØBT Kastbjerg - 1779
Dom 4de post trinit: d: 27 juny Rasmus Thomadssøn en søn til
daaben kaldet Jørgen, faddere vare: Peder (....ning), Peder Nielsøn, Christen Bay(e), Jens Møllers husstrue i Fladberg og Peder Nielssøns hustrue fra Byen


TROLOVET OG GIFT Mariager Købstad - 1804
Anno 1804 den 9de Novemb. giorde vi underskrevne Niels Michelsen Gaardmand og Jens Sørensen Huusmand, begge boende i Alstrup Bye, Ægteskabs Forløftere for Ung Karl Jørgen Rasmussen, og Pigen Magrethe Nielsdatter, begge af Alstrup og som agter at ægte hinanden, at der er intet i nogen Maade stridende i mod Kongens Lov og Anordninger, som kan giøre Hinder i dette Ægteskabs Fuldbyrdelse, som bevidnes med vore Hænders Underskrift. Mariager d: 9de Novemb. 1804
Niels Michelsen Jens Sørensen
viede 30te Novb. I Kirken

DØD Mariager Landsogn – 1849
Dødsdagen : D. 27de Maj
Begravelsesdagen : D. 2den Juni
Jørgen Rasmussen
Aftægtsmand i Alstrup
72 aar
Død af brystvattersot

Gjerrild-Onsild Herredsfoged - Skifteprotokol 1840-1852
Aar 1849 den 28 mai anmeldtes at aftægtsmand
Jørgen Rasmussen af Alstrup er død i gaard 72 aar
gamel intet at arve - anmelderen Gregers Jørgensen den
afdødes søn anmelte under eeds tilbud at hans fader
aldeles intet efterlader untagen hans gang
klæder som ikke ville dække begravelsesomkostninger-
ne.
          Gregers Jørgensen       E Hammerich
________________________________________________________________________________________________


MARGRETHE NIELSDATTER

DØBT Mariager Købstad - 1783
1783 d 13 december blev Niels Michelsen og hans koene
Maren Thommes Datter i Alstrup dieres barn føed og inddiøbt d 14 Ditto og blev kaldet Magrette, og var i Kirke søndagen d 11 januari 1784 og blev baaren til Daaben af Niels Ollesens koene, og Jens Hammers Datter Maren fulte med, hvor til faderne var Sørren Hammer og Anders Christensen Hauen, alle fire fra Alstrup, og Michel Nielsen fra Udbeover, betente Hr. Balvig


KONFIRMERET Mariager Købstad - 1799
Ao 1799
Confirmantere til 1ste søndag efter paaske
Margerethe Nielsdatter i Alstrup
(Nb: datoen er 31 marts)

TROLOVET OG GIFT Mariager Købstad - 1804
Anno 1804 den 9de Novemb. giorde vi underskrevne Niels Michelsen Gaardmand og Jens Sørensen Huusmand, begge boende i Alstrup Bye, Ægteskabs Forløftere for Ung Karl Jørgen Rasmussen, og Pigen Magrethe Nielsdatter, begge af Alstrup og som agter at ægte hinanden, at der er intet i nogen Maade stridende i mod Kongens Lov og Anordninger, som kan giøre Hinder i dette Ægteskabs Fuldbyrdelse, som bevidnes med vore Hænders Underskrift. Mariager d: 9de Novemb. 1804
Niels Michelsen Jens Sørensen
viede 30te Novb. I Kirken

DØD Mariager – 1847
Dødsdagen : Den 6te August
Begravelsesdagen : Den 12te August
Ane Magrethe Niels Datter
Aftægtsmand Jørgen Rasmussens hustru i Alstrup
Alder : 64 aar
Anmærkninger :
Skifteretsattest af 7de August
Dødsattest af 10de August
Død af galdestensfeber

Gjerrild-Onsild Herredsfoged   -   Skifteprotokol 1840-1852
Aar 1857 den 7 august blev anmeldt at aftægtsko-
ne Ane Margrethe Nielsdatter af Alstrup var død i gaar.
Anmelderen gaardmand Gregers Jørgensen af Alstrup
erklærede under tilbud af eed at den afdødes efterladenska-
ber ikke i værdie overstiger begravelsesomkostningerne.
                  E Hansen                  Gregers Jørgensen

____________________________________________________________________________________

Kontakt     john_skovhus@hotmail.com