06-120
BERTHEL CHRISTIAN NIELSEN
Forældre : Niels Clausen og Maren Berthelsdatter
Født : 10 jul 1801 Skivum Sogn, Aalborg Amt
Død : 29 apr 1851 Alstrup, Mariager Landsogn, Randers Amt

Gift : 22 oct 1825 Asferg Kirke, Asferg Sogn, Randers Amt

06-121
KAREN JEPSDATTER 
Forældre : Jep Jensen og Mette Marie Nielsdatter
Døbt : 25 nov 1799 Faarup Sogn, Randers Amt
Dåben publiceret : 19 jan 1800 Faarup Kirke, Faarup Sogn, Randers Amt
Konfirmeret : 1814 Asferg Kirke, Asferg Sogn, Randers Amt
Død : 1 dec 1858 Hohøi, Mariager Landsogn, Randers Amt

_________________________________________________________________________________________________

BØRN

PEDER BERTELSEN
Født : 2 may 1826 Asferg Sogn, Randers Amt
Hjemmedøbt : 4 may 1826 Asferg Sogn, Randers Amt
Konfirmeret : 26 apr 1840 Mariager Øster Landsogn, Randers Amt
Gift : 9 nov 1854 Enslev Sogn, Randers Amt, gift med Inger Marie Christensdatter
Død : 20 may 1887 Mariager Øster Landsogn, Randers Amt

Bodil Marie Bertelsdatter
Født : 5 jan 1829 Asferg Sogn, Randers Amt
Konfirmeret : 23 apr 1843 Mariager Kirke, Randers Amt
Gift : 6 mar 1852 Mariager Kirke, Randers Amt, gift med Laust Christian Christensen

Maren Bertelsdatter
Født : 13 sep 1835 Hoehøihuset ved Alstrup, Mariager landsogn, Randers Amt
Døbt : 11 oct 1835 Mariager Kirke, Randers Amt
Død : 26 apr 1837 Mariager Landsogn, Randers Amt

Niels Christian Bertelsen
Født : 16 dec 1842 Hoehøihuset ved Alstrup, Mariager landsogn, Randers Amt
Døbt : 5 feb 1843 Mariager Kirke, Randers Amt
Konfirmeret : 19 apr 1857 Mariager Kirke, Randers Amt
Gift : 27 mar 1864 Kærby Sogn, Randers Amt, gift med Ane Cathrine Jensdatter
Gift : 18 feb 1871 Mariager Kirke, Randers Amt, gift med Jueline Ane Petrine Wrænsted
_________________________________________________________________________________________________

FOLKETÆLLINGER

FT – 1801 randers, Nørhald, Faarup, Faarup Bye, , 18, , B7010
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Jep Jensen, 27, Gift, Mand, Byens Smed
Mette Marie Nielsdatter, 23, Gift, Hans Kone
Karen Jepsdatter, 1, -, Deres Barn
Bodil Laursdatter, 64, Enke(mand), Mandens Swiger Moder, har sit Ophold i Huuset

FT – 1834 Mariager Købstad, Kirkestrædet, No. 84, Én Familie
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden/Erhverv
Christian Frederik Baadsgaard 42 Gift Postmester
Louise Schiirer 41 Gift Hans Kone
Fransiska Marie Baadsgaard 16 Ugift Deres Barn
Christiane Augusta Baadsgaard 15 Ugift Deres Barn
Gravers Wilhelm Baadsgaard 14 Ugift Deres Barn
Carl Emil Baadsgaard 12 Ugift Deres Barn
Wilhelmine Petrine Baadsgaard 3 Ugift Deres Barn
Bertel Christian Nielsen 33 Ugift Tjenestetyende
Zidsel Cathrine Christensen 21 Ugift Tjenestetyende
Jacob Petersen 17 Ugift Tjenestetyende
Ditlev Friis Baadsgaard 35 Ugift Handelsbetjent, Huusfaderens Broder
Kirstine Qlivarius 40 Ugift Lever af Pension

FT - 1840 randers, Onsild, Mariager Landsogn, Alstrup 
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested 
Berthel Nielsen, 39, Gift, , Huusmand lever af sin jordlod 
Karen Jepsdatter, 41, Gift, , Hans kone

Peder Berthelsen, 14, Ugift, , Deres børn
Bodild Berthelsdatter, 11, Ugift, , Ders børn
Peder Gregersen, 56, Enke(mand), , Aftægtsmand

FT – 1845 Mariager Landsogn, Hourlund, Et huus 
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden / Erhverv, Fødested 
Bertel Christian Nielsen, 44, Gift, Lever af sin jordlod, Skium S, Aalb. A. 
Karen Jensdatter, 46, Gift, Hans kone, Torup sogn

Bodil Marie Bertelsdatter, 17, Ugift, Asferg sogn
Niels Christian Bertelsen, 3, Ugift, Heri sognet
Peder Gregersen, 62, Enke, Aftægtmand, Asferg sogn
Anders Jensen, 6, Ugift, For betaling, Vissing sogn
Bertel Christian Sørensen, 1, Ugift, For betaling, Heri sognet
Morten Mickelsen, 70, Gift, Faaer almisse af Hem sogn, Gjerlev sogn
Gjertrud Marie Pedersdatter, 62, Gift, Hans kone, Udbyneder sogn

FT - 1850 randers, Onsild, Mariager Landsogn,
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Bertel Nielsen, 49, Gift, , Huusmand huusfader, Skium sogn Aalborg amt
Karen Jepsdatter, 51, Gift, , Hans kone, Taarup sogn

Niels Christian Bertelsen, 8, Ugift, , Deres søn, Heri sognet
Peder Gregersen, 68, Enke(mand), , Aftægtsmand dagleier, Borup sogn Randers amt
_________________________________________________________________________________________________

BERTHEL CHRISTIAN NIELSEN

FØDT Skivum - 1801
Tiiden :
F: d 10 Juli,
D: p: d 30 Augusti
Forældrene :
Niels Clausen og Maren Berthelsdatter af Skivum
Fadderne :
Anne Christensdatter af Skivum, Anne Nielsdatter møllen, Niels Berthelsen af Sønderlund, Niels Jacobsen og Niels Nørgaard.
Barnets Navn : Berthel Christian
Indførslen : d. 26 Julii
_______________________________________________

GIFT Asferg - 1825
Brudgommen :
Ungkarl Berthel Christian Niels. 24 aar tienestekarl i Asferg
Bruden : Pigen Karen Jepsdatter 26 aar hos (faderen) Peder Gregers. i Asf.
Hvad dag trolovelsen er anmeldt for præsten : D 27 sept 1825
Forlovere :
Peder Gregers. huusmand i Asf. Johan. Anders. i Asf.
Vielsesdagen : 22 Oct: 1825
Hvor viet : I kirken
Anmærkninger : Brudgommen og bruden er begge vaccineret. Tillysningen bestilt d: 18 septmb.
_______________________________________________

DØD Mariager – 1851
Dødsdagen : Den 29de April
Begravelsesdagen : Den 5te Mai
Bertel Christian Nielsen (…..)Husmand ved Alstrup
Alder : 50 aar
Anmærkning :
Han blev knust af en
stor Steen som han (ville?)
(synke?) paa sin Mark. Efter
Amtets Skrivelse af (2.?)
Maj begravet paa sædvan-
lig Maade.

Gjerrild-Onsild Herredsfoged - Skifteprotokol 1840-1852
Aar 1851 den 30 april anmeltes at huusmand
Bertel Nielsen af Alstrup 47 aar gl var død i
gaard. Umyndige arvinger.  
Enken hensidder i uskiftet boe.
                                      (Underskrift måske > Welling)
______________________________________________________________________________________________


KAREN JEPSDATTER

FØDT Faarup - 1799
d: 25de novbr døbt Jep Jensen og Mette Marie Nielsdtt en datter, kaldet Karen, hvis daab blev bekræftet d. 19 janu. og da frembaaret af
(Note : Her slutter indførslen i kirkebogen brat)

_______________________________________________


KONFIRMERET Asferg - 1814
Karen Jepsdatt. af Asf.
Forældre :
Faderen Jep Jensen smed i Faarup død moderen er Mette Marie Nielsd: gift med Peder Gregers: i Asferg
Døbt : d: 25 nov 1799
Dom angaaende Kundskab og opførsel : Temmelig god kundskab og opførsel
Naar og af hvem vaccineret : Vaccineret af samme (Adjunit Simorsy 1799)
_______________________________________________


GIFT Asferg - 1825
Brudgommen :
Ungkarl Berthel Christian Niels. 24 aar tienestekarl i Asferg
Bruden :
Pigen Karen Jepsdatter 26 aar hos (faderen) Peder Gregers. i Asf.
Hvad dag trolovelsen er anmeldt for præsten : D 27 sept 1825
Forlovere :
Peder Gregers. huusmand i Asf. Johan. Anders. i Asf.
Vielsesdagen : 22 Oct: 1825
Hvor viet : I kirken
Anmærkninger : Brudgommen og bruden er begge vaccineret. Tillysningen bestilt d: 18 septmb.
_______________________________________________

DØD Mariager Landsogn - 1858
Dødsdagen : D. 1 dcbr.
Begravelsesdagen : D. 6 dcbr.
Karen Jeppesdatter
Stand, haandtering og opholdsted : Bertel Nielsen, ibd (Note : Hohøi)
Alder : 59
Anmærkninger : Skifter. attest 1/12 58.

____________________________________________________________________________________

Kontakt     john_skovhus@hotmail.com

Del siden