02-006
ANDREAS ANDERSEN
      
Forældre : Mads Andersen og Karen Marie Pedersen
Født : 22-11-1908  Frøjkvej 7, Holstebro, Ringkøbing Amt
Konfirmeret : 08-04-1923  Holstebro Sognekirke, Holstebro, Ringkøbing Amt
Død : 31-03-1995  Dyssegården 21, Holstebro, Ringkøbing Amt

Gift: 29-12-1931  Assens Kirke, Falslev Sogn, Randers Amt

02-007 
ELEONORA PETREA PEDERSEN
Forældre : Anders Pedersen og Kirsten Pedersen
Født : 02-03-1908  Falslev Mark, Falslev Sogn, Randers Amt
Konfirmeret : 01-10-1922  Falslev Kirke, Randers Amt
Død : 18-05-1981  Dyssegården 21, Holstebro, Ringkøbing Amt
_______________________________________________________________________________________________________

Barn af ELEONORA PETREA PEDERSEN og ukendt mand

Anders Mousten Pedersen 
Født : 10-09-1930  Assens By, Falslev Sogn, Randers Amt

Børn af ANDREAS ANDERSEN og ELEONORA PETREA PEDERSEN

Grethe Andersen
Født : 26-04-1932  Frøjkvej nr. 49, Holstebro, Ringkøbing Amt

Erland Andersen
Født : 07-07-1933  Frøjkvej nr. 49, Holstebro, Ringkøbing Amt

Karen Andersen
Født : 15-09-1934  Frøjkvej nr. 49, Holstebro, Ringkøbing Amt
  
John Andersen
Født : 09-10-1937   Lemvigvej 4, Holstebro, Ringkøbing Amt

Kirsten Andersen
Født : 11-02-1942  Lemvig 4, Hostebro, Ringkøbing Amt

Ruth Andersen
Født : 18-06-1943  Lemvigvej 4, Holstebro, Ringkøbing Amt

Verdi Skovhus Andersen
Født : 19-11-1948  Lemvigvej 4, Holstebro, Ringkøbing Amt
__________________________________________________________________________________________________

FOLKETÆLLINGER 

FT - 1911   Holstebro, Vestergade 18, Forhus, Matr. Nr. 175a, Ejer: Poul Chr. Jensen
Navn  Født  Civilstand  Stilling i husstanden / Erhverv  Fødested
Mads Andersen Skovhus 14-05-1852 G  Husfader, Abm (Arbejdsmand)  Mejrup, Ringkøbing A
Karen Marie Andersen 17-12-1871 G  Husmoder  Thy
Dagmar Andersen 26-11-1896 U   Datter  Holstebro
Kristen Holst Andersen 26-02-1898  U  Søn  Holstebro
Mariane Andersen 15-07-1900  U  Datter  Holstebro
Ane Marie Andersen 12-07-1901 U Datter  Holstebro
Andreas Andersen  12/11 1908  U  Søn  Holstebro
Erna Martine Andersen 31-11-1904  U  Datter  Holstebro

FT – 1911   Falslev Sogn – Falslev by – matr. nr. 6b   
Navn  Køn Født Ægtest. Fødesogn Tilflyttet fra      Stilling
Anders Pedersen Mousten m 05.03.79     g Sønderup Vib 1897 Sønderup Fabriksarbejder
Kirsten Pedersen k 11.06.83     g Mariager Ls. 1905 Vindblæs Husmoder
Edvard Andersen Bugge m 09.08.04     u ---- ----  Barn
Carlo Bernhardt Pedersen m 27.02.05     u Falslev   ---- 
Eline Petrea Pedersen k 20.04.07     u ---- 
Elvira Pedersen k 01.09          u ----
Ellen Pedersen k 28.10.51     e Nørre Vinge Vib. 1898 Sønderup  Aldersrentenyder

FT – 1916   Holstebro, Vestergade 15 
Navn      Født C.stand  Familieforhold/Erhverv       Indkomst    Kom.skat
Mads Andersen Skovhus 14-05-52  Gift Husfader, Fiskehandler        500,00 kr.   1,96 kr.
Karen Marie Skovhus 24-02-70  Gift Husmoder
Mariane Skovhus 19-01-99  Ugift Tjenestepige, mejerist Andersen
Anna Skovhus 07-11-97  Ugift Tjenestepige, konservesfabrikant Anders Jensen
Erna Skovhus 07-06-05  Ugift Barn  
Andreas Skovhus 05-04-09  Ugift Barn

FT – 1916   Falslev Sogn – Falslev by – matr. nr. 6b   
Navn  Køn Ægtest. Født  Stilling 
Anders Pedersen   m       g 15.03.1879 Cementarb. 
Kirsten Pedersen   k        g 11.06.1883 Husmoder 
Edvard Bugge Andersen   m       u 09.08.1904 Barn 
Karlo Bernhard Pedersen   m       u 27.02.1906 Barn 
Eleonora Petra Pedersen   k       u 02.03.1903 Barn 
Elevira Pedersen   k       u 11.11.1909 Barn 
Vagner Kristian Pedersen   m       u 24.12.1912 Barn 
Anker Pedersen   m       u 05.12.1914 Barn 

FT – 1921   Holstebro, Vestergade 15, 4 lejligheder, 21 beboere, ejer; Fuglsang Mejeri 
Navn  Født    C.stand  Familieforhold/Erhverv Ank.Holstebro   Fødested     
Mads A. Skovhus 14-05-52    Gift Husfader, Fiskehandler 1889, Vejrum Mejrup 
Karen Marie Andersen 17-12-71    Gift Husmoder 1889, Thy  Bedsted 
Christian Holst Andersen 26-01-97   Ugift Søn, Landbrug, Arbejdsløs, Tilflytter Holstebro 
Anna Marie Andersen 26-06-01   Ugift Datter, Husasistent, Direktør Simundsen Holstebro 
Andreas Andersen 23-11-09   Ugift Søn  Holstebro

FT – 1921   Falslev Sogn, Falslev By, Matr. Nr. 6B 
Navn  Køn  Født  Civilstand  Fødested  Ank.fra  Trosretn.  Stil. i hus.  Erhverv       Indtægt  
Anders Pedersen M 15/3 1878 G  Lønnerup   1997 Lønnerup  L  Husfader     Landmand   3400 
Kirsten Pedersen   K 11/6 1883   G  Mariager   1904 Kastbjerg  L  Husmoder 
Eleonora Pedersen   K   2/3 1908   U  Falslev  L  Barn 
Elvira Pedersen   K   21/11 1909  U  do  L  do 
Vagner Pedersen   M   24/12 1912  U  do    L  do 
Anker Pedersen   M   5/12 1914   U  do    L  do 
Egon Pedersen   M   25/2 1916   U  do    L  do 
Ellen Pedersen   K   24/9 1919   U  do    L  do

FT – 1925   Holstebro, Vestergade 15, Ejerens navn : Mejeriet Fuglsang 
Navn   Køn     Født    Fødested   Natio. Civilstand/Stilling i husstanden/Bopæl       
Skovhus Karen Marie K 17/12 1871 Hurup Dansk   G / Husmoder  
Skovhus Andersen, Andreas, M, 22/11 1909, Holstebro, Dansk, U / Søn / paa sygehuset 
Andersen Mads   M 14/5 1852 Mejrup Dansk   G / Husfader / Fiskehandler

FT - 1930   Holstebro, Kirkestræde 4, St. etage
Navn  Alder  Civilstand  Stilling i husstanden / Erhverv  Fødested
Andreas Andersen (Skovhus)  22/11 1909  Ugift  Søn, Arbejdskarl, Arbejdsløs  Holstebro
Karen Andersen (Andersen)  17-12-1870 Enke  Husmoder, Arbejderske  Bedsted Thy

FT -  1930  Falslev Sogn, Assens By, Fam. Løb. Nr. 70
Navn  Bopæl  Køn  Født  Fødested  Civilstand  Stilling i husstanden/erhverv  Indtægt Pedersen, Kirsten  Assens Mariager  K  9/6 1883  Mariager Landsogn Rds  E  Husmoder  Aldersrentenyder  100
Pedersen, Carlo Bernhard  Assens Mariager  M  27/2 1906  Falslev Rds  U  Cementarbejder  900
Pedersen, Eleonora Petrea  Assens Mariager  K  2/3 1908  Falslev Rds  U  Husassistent  400
Pedersen, Egon  Assens Mariager  M  28/12 1916  Falslev  Rds  Barn
Pedersen, Ellen  Assens Mariager  K  24/9 1919  Falslev  Rds  Barn
Pedersen, Kaja  Assens Mariager  K  29/12 1926  Lem Rds  Barn
Pedersen, Anders Mousten  Assens Mariager  M  10/9 1930  Falslev  Rds  Barn    

FT – 1940   Holstebro, Lemvigvej 4, Bagbygning, 1ste 
Navn Født Fødested Civilstand  Gift  Erhverv 
Andersen Andreas  M  22/11 1909  Holstebro  Dansk  G 1931  Jordarbejder flyvepladsen
Andersen Ellonora Petrea  K  2/3 1908  Assens, Mariager   G 1931  
Pedersen Mousten Anders  M  10/9 1930  Assens, Mariager  U  
Andersen Grete  26/5 1932  Holstebro  U
Andersen Erland  7/7 1933  Holstebro  U
Andersen Karren  15/9 1934  Holstebro  U
Andersen John  9/10 1937  Holstebro  U

FT – 1950   Lemvigvej 4, 1ste midtf 
Navn  Født  Fødested  Civilstand  Stilling i husstanden  Arbejdssted  Erhverv 
Andersen Andreas  22/11 1908  Holstebro  G  Husfader  Vind  Arbejdsmand 
Andersen Eleonora Petrea  2/3 1908  Assens pr. Mariager  G  Husmoder 
Andersen Anders Mousten  10/4 30  Assens pr. Mariager  U Søn  Elektronik mekaniker
Andersen Erland  7/7 33  Holstebro  U  Søn  Tobaksfabrik  Cigarsorterer
Andersen Karen  15/9 34  Holstebro  U  Datter  Papirvarefabrik  Fabriksarbejderske
Andersen John  9/10 37  Holstebro  U  Søn
Andersen Kirsten  4/2 42  Holstebro  U  Datter
Andersen  Ruth  18/6 43  Holstebro  U  Datter
Andersen Verdi Skovhus  19/11 48  Holstebro  U  Søn
__________________________________________________________________________________________________

ANDREAS ANDERSEN

DÅB          Holstebro – 1908

Andreas Andersen 
Født : 22. November 1908 
Fødselssted : Frøjkvej 7 
Af hvem og hvor døbt : 
Sognepræst Bülow i hjemmet 22/11, fremstillet i Holstebro Sognekirke 20-06-1909 
Forældre : 
Arbejdsmand Mads Andersen (Skovhus), Holstebro og Hustru Karen Marie Pedersen, 37 aar 
Faddere : 
Forældrene, slagteriarbejder Peder Grydholt Jensen og Hustru Kirsten Enevold Jensen af Holstebro

KONFIRMERET                                   Holstebro – 1923
1923 8 April i Holstebro Sognekirke 
Andreas Andersen, Holstebro 
Forældre : 
Fiskehandler Mads Andersen (Skovhus) og hustru Karen Marie Pedersen, Holstebro 
Født og døbt : 
Født i Holstebro 22 November 1908 
Døbt i Holstebro 22 November 1908 
Af hvem Konfirmeret : Provst Nyholm

VIET                                                             Assens – 1931
Brudgommen : 
Ungkarl, tobaksarbejder Andreas Andersen født i Holstebro 1908 d. 22 november, søn af arbejder Mads Andersen og Hustru Karen Marie født Pedersen. Op-hold i Holstebro 
Bruden : 
Ungpige, Eleonora Petrea Pedersen født på Falslev Mark, Falslev Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, 1908 d. 2 maj. Datter af Husmand Anders Pedersen og Hustru Kirsten født Pedersen. Ophold i Assens. 
Lysningen blev bestilt d. 11. December 1931 
Lysningen fandt sted i Falslev Kirke d. 13. December 1931. Meddelelsen om lysningen tilstillet borgerlig myndighed den 14. December 1931 
Viet : 1931 29´ December, Falslev Sogn i Assens Kirke af Sognepræst Kayser 
Vidner : 
Fru Karen Marie Andersen, født Pedersen, Holstebro og fru Kirsten Pedersen, født Pedersen, Assens 
Vielsesattest : Sognefoged Svenningsen

DØD                                                         Holstebro - 1995
31-03-1995  
Dyssegården 21, Holstebro, Ringkøbing Amt      

_______________________________________________________________________________________________________

ELEONORA PETREA PEDERSEN

DÅB          Falslev – 1908
Eleonora Petrea Pedersen 
Født : 2. Marts 1908 
Fødselssted : Falslev Mark, Falslev sogn, Onsild Herred 
Døbt : 16. April 1908 
Døbt : Falslev Kirke af sognepræsten 
Forældre : 
Anders Pedersen, arbejdsmand Falslev Mark og hustru Kirsten Pedersen, 24 aar 
Faddere : 
Husmand Peder Christian Pedersens hustru, Falslev Mark, husmand Bertel Pedersen hustru, husmand Bertel Pedersen Trinderup Mark, husmand Peder Christian Christensen og ungkarl Christen Pedersen, falslev Mark

KONFIRMERET                                        Falslev – 1922
1922 d. 1ste October i Falslev Kirke 
Eleonora Petrea Pedersen 
Forældre : 
Hmd. Anders Pedersen og hustru Kirsten Pedersen Falslev Mark 
Født og Døbt : Falslev, 2/3, 26/7, 1908

VIET                                                             Assens – 1931
Brudgommen : 
Ungkarl, tobaksarbejder Andreas Andersen født i Holstebro 1908 d. 22 november, søn af arbejder Mads Andersen og Hustru Karen Marie født Pedersen. Op-hold i Holstebro 
Bruden : 
Ungpige, Eleonora Petrea Pedersen født på Falslev Mark, Falslev Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, 1908 d. 2 maj. Datter af Husmand Anders Pedersen og Hustru Kirsten født Pedersen. Ophold i Assens. 
Lysningen blev bestilt d. 11. December 1931 
Lysningen fandt sted i Falslev Kirke d. 13. December 1931. Meddelelsen om lysningen tilstillet borgerlig myndighed den 14. December 1931 
Viet : 1931 29´ December, Falslev Sogn i Assens Kirke af Sognepræst Kayser 
Vidner : 
Fru Karen Marie Andersen, født Pedersen, Holstebro og fru Kirsten Pedersen, født Pedersen, Assens 
Vielsesattest : Sognefoged Svenningsen

DØD          Holstebro - 1981
18-05-1981  
Holstebro Centralsygehus
Bopæl : Dyssegården 21 Holstebro       
_______________________________________________________________________________________________________

Dåbsattest for Andreas Andersen

Dåbsattest for Andreas Andersen

Andreas Andersen kørt ned af en mælkevogn d. 3. september 1915

Andreas Andersen kørt ned af en mælkevogn d. 3. september 1915

Lemvigvej 4, Holstebro - 1956

Lemvigvej 4, Holstebro - 1956

Lemvigvej 4, Holstebro

Lemvigvej 4, Holstebro

Folketælling 1930, Assens, Falslev Sogn, Randers Amt.
Her ses Andreas Andersens bror Christian Holst Andersen boende nabo til Kirsten Pedersen og hendes datter Eleonora Petrea Pedersen.  
Det er her Andreas Andersen og Eleonora Petrea Pedersen må  have mødt hinanden inden de blev gift.

Folketælling 1930, Assens, Falslev Sogn, Randers Amt.
Her ses Andreas Andersens bror Christian Holst Andersen boende nabo til Kirsten Pedersen og hendes datter Eleonora Petrea Pedersen.
Det er her Andreas Andersen og Eleonora Petrea Pedersen må have mødt hinanden inden de blev gift.

____________________________________________________________________________________

Kontakt     john_skovhus@hotmail.com

Del siden