05-032
HANS NIELSEN
Forældre : Niels Jensen og Dorthe Pedersdatter
Hjemmedøbt : 30-05-1814 Foldsted, Albæk Sogn, Hjørring Amt, Danmark
Døbt : 25-07-1814 Albæk Kirke, Albæk Sogn, Hjørring Amt, Danmark
Død : 09-03-1901  Rimmen, Ulsted Sogn, Aalborg Amt

Gift : 29-12-1847 Dronninglund Sogn, Hjørring Amt, Danmark 

05-033
ANNE JOHANNE CHRISTENSDATTER

Forældre : Christen Nielsen Thye og Birthe Rasmusdatter
Født : 26-06-1815 Øster Brønderslev Sogn, Hjørring Amt, Danmark
Døbt : 23-07-1815 Øster Brønderslev Kirke, Øster Brønderslev Sogn, Hjørring Amt, Danmark
Gift : 29-12-1847 Dronninglund Sogn, Hjørring Amt, Danmark
Død : 12-08-1866 Baandhagen, Voer Sogn, Hjørring Amt, Danmark
_________________________________________________________________________________________________

BØRN

Nielssine Hansen
Født : 24-08-1845 Store Løgtveds hus, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt, Danmark
Konfirmation : 02-10-1859 Voer Kirke, Voer Sogn, Hjørring Amt, Danmark

NIELS PETER HANSEN
Født : 06-09-1848 St. Løgtvedshuus, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt
Konfirmeret : 12-04-1863 Albæk Kirke, Albæk Sogn, Hjørring Amt (Boede i Voer Sogn)
Viet : 17-04-1873 Dronninglund Kirke, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt
Død : 06-11-1909 Asaa, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt

Andreas Hansen
Født : 06-07-1850 Store Løgtveds Mark, Dronningland Sogn, Hjørring Amt, Danmark
Konfirmation : 02-10-1864 Voer Kirke, Voer Sogn, Hjørring Amt, Danmark

Severin Hansen
Født : 16-11-1852 Ørsø, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt, Danmark
Konfirmation : 14-04-1867 Albæk Kirke, Albæk Sogn, Hjørring Amt, Danmark

Dorthea Hansen
Født : 23-09-1855 Baandhagen, Voer Sogn, Hjørring Amt, Danmark
Konfirmation : 03-10-1869 Voer Kirke, Voer Sogn, Hjørring Amt, Danmark

Birthe Marie Hansen
Født : 18-03-1859 Baandhagen, Voer Sogn, Danmark
Konfirmation : 1873 Dronninglund Sogn, Hjørring Amt, Danmark
_________________________________________________________________________________________________

FOLKETÆLLINGER

FT – 1834 hjoerring, Albæk, Vorså Krog, Gård  
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden / Erhverv:
Jens Jacob Schjoldann 41 Gift Ejer af gården
Kirsten Nielsdatter 38 Gift Hans kone
Hans Schjoldann 11 Ugift Deres barn
Johanne Christine Schjoldann 6 Ugift Deres barn
Birgithe Kathrine Schjoldann 3 Ugift Deres barn
Johanne Andersdatter 80 Enke(mand) Husfaders moder, der af ham forsørges
Niels Clausen 55 Gift Tjenestekarl
Jens Christensen 22 Ugift Tjenestekarl
Hans Nielsen 20 Ugift Tjenestekarl
Niels Christensen 20 Ugift Tjenestekarl
Hans Christian Andersen 13 Ugift Tjenestedreng
Sophie Sørensdatter 46 Gift Tjenestepige
Ane Sophie Jensdatter 29 Gift Tjenestepige

FT – 1834 hjoerring, Børglum, Øster Brønderslev, Linderup, en Gaard, 72, , B3175
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Laurs Laurssen, 43, Gift, Gaardmand
Mette Bærthelsdatter, 42, Gift, hans Kone
Bærthel Laurssen, 10, Ugift, deres Barn
Anne Cathrine Laursdatter, 8, Ugift, deres Barn
Laurs Laurssen, 6, Ugift, deres Barn
Maren Laursdatter, 4, Ugift, deres Barn
Bærthel Anderssen, 82, Enkemand, Aftægtsmand
Anders Olesen, 26, Ugift, Tjenestefolk
Jens Christensen, 27, Ugift, Tjenestefolk
Jens Christian Thøgersen, 19, Ugift, Tjenestefolk
Kirstine Bærthelsdatter, 37, Ugift, Tjenestefolk
Mette Marie Stephansdatter, 22, Ugift, Tjenestefolk
Anne Johanne Christensdatter, 19, Ugift, Tjenestefolk
 

FT-1850 Hjoerring, Dronninglund, Store Løgtved, Et hus
Navn: Alder: Civilstand: Erhverv: Fødested:
Ane Nielsdatter 60 Enke Husmandsenke lever af sin jordlod Her i sognet
Hans Nielsen 36 Gift Inderste, daglejer Albæk sogn, Hjørring amt
Ane Johanne Christensdatter 35 Gift Hans kone Jerslev sogn, Hjørring amt
Nielsine Hansdatter 5 Ugift Deres barn Her i sognet
Niels Peter Hansen 2 Ugift Deres barn Her i sognet

FT – 1855 Baandhagen, Et huus, Agersted By, Voer Sogn, Hjørring Amt
Navn, Alder, Civilstand, Fødested, Stilling i familien / Erhverv
Hans Nielsen, 41, gift, Albæk Sogn, Huusmand, Dagleier
Ane Johanne Christensdatter, 40, do, Øster Brønderslev S Hjørring Amt, Hans Kone
Nielsine Hansdatter, 10, ugift, Drgl. Sogn Hjørring Amt, Deres Børn
Niels Peter Hansen, 7, do, do, Deres Børn
Andreas Hansen, 6, do, do, Deres Børn
Severin Hansen, 3, do, do, Deres Børn

FT – 1860 Baandhagen, Et H, Agersted Skoledistrikt, Voer Sogn, Hjørring Amt
Navn, Alder, Civilstand, Fødested, Stilling i familien / Erhverv
Hans Nielsen, 47, gift, Albæk Sogn Hjørring Amt, Huusmand dagleier husfader
Ane Johanne Christensdatter, 46, -, Ø Brønderslev Sogn Hjørring Amt, Hans kone
Andreas Hansen, 10, ugift, Drgl Sogn Hjørring Amt, Deres børn
Severin Hansen, 8, -, -, Deres børn
Dorte Hansen, 5, -, -, Deres børn
Birte Marie Hansen, 1, -, -, Deres børn

FT – 1870 hjoerring, Voer, Agersted By Voer Sogn, Baandhagen et Huus
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Nielsen 55 Enke Husfader Daglejer Tofte Albæk Sogn
Dorthea Hansen 14 Ugift Barn Voer Sogn
Berete Marie Hansen 10 Ugift Barn Voer Sogn

FT-1880 hjoerring, Voer, Agersted Fjerding, Et Hus
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Fødested:
Hans Nielsen 65 Enkemand Husfader, Dagleier i Agerbruget Albæk Sogn
Niels Ch Olesen 21 Gift Dagleier i Agerbruget Voer Sogn
Berte Marie Hansen 20 Gift hans Kone Voer Sogn
Ane Johane Olesen under 1 Aar Ugift Deres Barn Voer Sogn
Doretea Hansen 24 Ugift Konens Sødster Voer Sogn

FT-1890 hjoerring, Voer, Voer Sogn Agersted By, Hus
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Nielsen 75 Enke Husfader Hmd under Fattigforsørgelse Albæk Sogn Hjørring Amt.

FT-1901   aalborg, Kær, Ulsted, Rimmen, 23b, 174, , D6636
Navn:  Alder:  Civilstand:  Stilling i husstanden:Erhverv:  Fødested:
Simon Klausen  1843 0802  G  Husfader  Husmand og Daglejer ved Agerbrug  Dronninglund
Nielsine Klausen  1845 0824  G  Husmoder  -  Dronninglund
Johanne Marie Jensen  1880 0509  U  Slægtning  -  Jerslev
Johan Marinus Hansen  1900 0404  U  Slægtning  -  Dronninglund
Hans Nielsen  1814 0725  E  Slægtning  Privat Understøttelse og Fattigunderstøttelse  Albæk

_________________________________________________________________________________________________


HANS NIELSEN

FØDSEL Albæk – 1814
Døbt : 1814 den 25de Julii
Hans Nielsen
Forældre : Huusfæster Niels Jensen og hustru Dorthe Peders-datter i Folsted. –
Døbt : Hiemmedøbt den 30te Maj 1814
Faddere :
Gaardmandskone Sørensdatt. i Lille Rugtved, Tjenestepige Mette Jensdatter i Krogen, Tjenestekarl Hans Jensen i Lunden, huusmand Peiter Madsen ibid, gaardmand Jørgen Hansen i Badskiær i Hørbys Sogn

_______________________________________________

KONFIRMERET Albæk – 1829
1829 1ste søndag efter paaske
Hans Nielsen Foldsted
Forældre : Husfæster Niels Jensen Folsted
Alder : Den 25 Juli 1814
Dom angaaende kundskab og opførsel :
Temmelig oplyst og sædelig
Naar og af hvem vaccineret : Holmann 1828
_______________________________________________

VIET Dronninglund – 1847
Brudgommen : Ungkarl Hans Nielsen af St. Løgtved – 33 aar.
Bruden : Pigen Ane Johanne Christensdtr af Store Løgtved – 31 aar.
Forlovere : Jeppe Larsen af St. Løgtved Jens Nielsen af Voer Sogn. –
Hvornår viet : 29 decbr
Hvor viet : I Kirken
Anmærkninger : Meldt d: 11 Decbr:
_______________________________________________

DØD          Ulsted Sogn - 1901
Dødsdagen: 1901 - 9 marts, Rimmen, Ulsted Sogn, Kjær Herred
Begravelsesdagen: Ulsted Sogns Kirkegaard Kjær Herred 15 marts 1901
Hans Nielsen
Fattiglem og enkemand, Rimmen, Ulsted Sogn, Kjær Herred, er født i Albæk Sogn
Alder: 86 aar
Af hvem begravet: Sognepræsten

_________________________________________________________________________________________________

ANNE JOHANNE CHRISTENSDATTER

FØDSEL Øster Brønderslev Sogn – 1815
Fødte og døbte : Østerbrønderslev Sogn : 1815 :
Den 23de Julii (som var 9de Søndag effter Trinitatis) havde Indsidder Dragon Christen Nielsen (almindeligen kaldet : Christen Sønderwraae eller Christen Thye) og Hustru Birthe Rasmus Dotter her af Byen en Dotter til Daaben i Østerbrønderslev Kirke, hvor samme da bekom Navnet : Anne Johanne
Fadderne vare : Hans Jensen Hommelbergs Dotter Anne Hans Dotter, som tiener i Præstegaarden, Christen Andersen Kuds-kes Pige Johanne Marie Oves Dotter, Christen Christensen Uhrmager, Jens Jensen Holtet og Ungkarl Jens Hansen Skoe-mager, alle af Østerbrønderslev Bye.
NB: Dette barn var født d. 26 Junii om Formiddagen kl. 8½, og blev samme Dag i Middagsstunden inddøbt i Præste-
gaarden. Det var et Tvillingbarn. Den anden Tvilling var en dødfødt Dreng, som blev begraven paa Østerbrønderslev
Kirkegaard d. 2. Julii 1815.
_______________________________________________

VIET Dronninglund – 1847
Brudgommen : Ungkarl Hans Nielsen af St. Løgtved – 33 aar.
Bruden : Pigen Ane Johanne Christensdtr af Store Løgtved – 31 aar.
Forlovere : Jeppe Larsen af St. Løgtved Jens Nielsen af Voer Sogn. –
Hvornår viet : 29 decbr
Hvor viet : I Kirken
Anmærkninger : Meldt d: 11 Decbr:
_______________________________________________

DØD Voer Sogn – 1866
Dødsdagen : den 12. August
Begravelsesdagen : den 19. August
Ane Johanne Christensdatter
Gift med hmd Hans Nielsen /: Folsted./ af Baandhagen.
Alder : 51 -

____________________________________________________________________________________

Kontakt     john_skovhus@hotmail.com