02-006
ANDREAS ANDERSEN
      
Forældre : Mads Andersen og Karen Marie Pedersen
Født : 22-11-1908  Frøjkvej 7, Holstebro, Ringkøbing Amt
Konfirmeret : 08-04-1923  Holstebro Sognekirke, Holstebro, Ringkøbing Amt
Død : 31-03-1995  Dyssegården 21, Holstebro, Ringkøbing Amt

Gift: 29-12-1931  Assens Kirke, Falslev Sogn, Randers Amt

02-007 
ELEONORA PETREA PEDERSEN
Forældre : Anders Pedersen og Kirsten Pedersen
Født : 02-03-1908  Falslev Mark, Falslev Sogn, Randers Amt
Konfirmeret : 01-10-1922  Falslev Kirke, Randers Amt
Død : 18-05-1981  Dyssegården 21, Holstebro, Ringkøbing Amt
_______________________________________________________________________________________________________

Barn af ELEONORA PETREA PEDERSEN og ukendt mand

Anders Mousten Pedersen 
Født : 10-09-1930  Assens By, Falslev Sogn, Randers Amt
_______________________________________________________________________________________________________

BØRN
af ANDREAS ANDERSEN og ELEONORA PETREA PEDERSEN

Grethe Andersen
Født : 26-04-1932  Frøjkvej nr. 49, Holstebro, Ringkøbing Amt

Erland Andersen
Født : 07-07-1933  Frøjkvej nr. 49, Holstebro, Ringkøbing Amt

KAREN ANDERSEN
Født : 15-09-1934  Frøjkvej nr. 49, Holstebro, Ringkøbing Amt
  
John Andersen
Født : 09-10-1937   Lemvigvej 4, Holstebro, Ringkøbing Amt

Kirsten Andersen
Født : 11-02-1942  Lemvig 4, Hostebro, Ringkøbing Amt

Ruth Andersen
Født : 18-06-1943  Lemvigvej 4, Holstebro, Ringkøbing Amt

Verdi Skovhus Andersen
Født : 19-11-1948  Lemvigvej 4, Holstebro, Ringkøbing Amt
__________________________________________________________________________________________________

FOLKETÆLLINGER 

FT - 1911   Holstebro, Vestergade 18, Forhus, Matr. Nr. 175a, Ejer: Poul Chr. Jensen
Navn  Født  Civilstand  Stilling i husstanden / Erhverv  Fødested
Mads Andersen Skovhus 14-05-1852 G  Husfader, Abm (Arbejdsmand)  Mejrup, Ringkøbing A
Karen Marie Andersen 17-12-1871 G  Husmoder  Thy
Dagmar Andersen 26-11-1896 U   Datter  Holstebro
Kristen Holst Andersen 26-02-1898  U  Søn  Holstebro
Mariane Andersen 15-07-1900  U  Datter  Holstebro
Ane Marie Andersen 12-07-1901 U Datter  Holstebro
Andreas Andersen  12/11 1908  U  Søn  Holstebro
Erna Martine Andersen 31-11-1904  U  Datter  Holstebro

FT – 1911   Falslev Sogn – Falslev by – matr. nr. 6b   
Navn  Køn Født Ægtest. Fødesogn Tilflyttet fra      Stilling
Anders Pedersen Mousten m 05.03.79     g Sønderup Vib 1897 Sønderup Fabriksarbejder
Kirsten Pedersen k 11.06.83     g Mariager Ls. 1905 Vindblæs Husmoder
Edvard Andersen Bugge m 09.08.04     u ---- ----  Barn
Carlo Bernhardt Pedersen m 27.02.05     u Falslev   ---- 
Eline Petrea Pedersen k 20.04.07     u ---- 
Elvira Pedersen k 01.09          u ----
Ellen Pedersen k 28.10.51     e Nørre Vinge Vib. 1898 Sønderup  Aldersrentenyder

FT – 1916   Holstebro, Vestergade 15 
Navn      Født C.stand  Familieforhold/Erhverv       Indkomst    Kom.skat
Mads Andersen Skovhus 14-05-52  Gift Husfader, Fiskehandler        500,00 kr.   1,96 kr.
Karen Marie Skovhus 24-02-70  Gift Husmoder
Mariane Skovhus 19-01-99  Ugift Tjenestepige, mejerist Andersen
Anna Skovhus 07-11-97  Ugift Tjenestepige, konservesfabrikant Anders Jensen
Erna Skovhus 07-06-05  Ugift Barn  
Andreas Skovhus 05-04-09  Ugift Barn

FT – 1916   Falslev Sogn – Falslev by – matr. nr. 6b   
Navn  Køn Ægtest. Født  Stilling 
Anders Pedersen   m       g 15.03.1879 Cementarb. 
Kirsten Pedersen   k        g 11.06.1883 Husmoder 
Edvard Bugge Andersen   m       u 09.08.1904 Barn 
Karlo Bernhard Pedersen   m       u 27.02.1906 Barn 
Eleonora Petra Pedersen   k       u 02.03.1903 Barn 
Elevira Pedersen   k       u 11.11.1909 Barn 
Vagner Kristian Pedersen   m       u 24.12.1912 Barn 
Anker Pedersen   m       u 05.12.1914 Barn 

FT – 1921   Holstebro, Vestergade 15, 4 lejligheder, 21 beboere, ejer; Fuglsang Mejeri 
Navn  Født    C.stand  Familieforhold/Erhverv Ank.Holstebro   Fødested     
Mads A. Skovhus 14-05-52    Gift Husfader, Fiskehandler 1889, Vejrum Mejrup 
Karen Marie Andersen 17-12-71    Gift Husmoder 1889, Thy  Bedsted 
Christian Holst Andersen 26-01-97   Ugift Søn, Landbrug, Arbejdsløs, Tilflytter Holstebro 
Anna Marie Andersen 26-06-01   Ugift Datter, Husasistent, Direktør Simundsen Holstebro 
Andreas Andersen 23-11-09   Ugift Søn  Holstebro

FT – 1921   Falslev Sogn, Falslev By, Matr. Nr. 6B 
Navn  Køn  Født  Civilstand  Fødested  Ank.fra  Trosretn.  Stil. i hus.  Erhverv       Indtægt  
Anders Pedersen M 15/3 1878 G  Lønnerup   1997 Lønnerup  L  Husfader     Landmand   3400 
Kirsten Pedersen   K 11/6 1883   G  Mariager   1904 Kastbjerg  L  Husmoder 
Eleonora Pedersen   K   2/3 1908   U  Falslev  L  Barn 
Elvira Pedersen   K   21/11 1909  U  do  L  do 
Vagner Pedersen   M   24/12 1912  U  do    L  do 
Anker Pedersen   M   5/12 1914   U  do    L  do 
Egon Pedersen   M   25/2 1916   U  do    L  do 
Ellen Pedersen   K   24/9 1919   U  do    L  do

FT – 1925   Holstebro, Vestergade 15, Ejerens navn : Mejeriet Fuglsang 
Navn   Køn     Født    Fødested   Natio. Civilstand/Stilling i husstanden/Bopæl       
Skovhus Karen Marie K 17/12 1871 Hurup Dansk   G / Husmoder  
Skovhus Andersen, Andreas, M, 22/11 1909, Holstebro, Dansk, U / Søn / paa sygehuset 
Andersen Mads   M 14/5 1852 Mejrup Dansk   G / Husfader / Fiskehandler

FT - 1930   Holstebro, Kirkestræde 4, St. etage
Navn  Alder  Civilstand  Stilling i husstanden / Erhverv  Fødested
Andreas Andersen (Skovhus)  22/11 1909  Ugift  Søn, Arbejdskarl, Arbejdsløs  Holstebro
Karen Andersen (Andersen)  17-12-1870 Enke  Husmoder, Arbejderske  Bedsted Thy

FT -  1930  Falslev Sogn, Assens By, Fam. Løb. Nr. 70
Navn  Bopæl  Køn  Født  Fødested  Civilstand  Stilling i husstanden/erhverv  Indtægt Pedersen, Kirsten  Assens Mariager  K  9/6 1883  Mariager Landsogn Rds  E  Husmoder  Aldersrentenyder  100
Pedersen, Carlo Bernhard  Assens Mariager  M  27/2 1906  Falslev Rds  U  Cementarbejder  900
Pedersen, Eleonora Petrea  Assens Mariager  K  2/3 1908  Falslev Rds  U  Husassistent  400
Pedersen, Egon  Assens Mariager  M  28/12 1916  Falslev  Rds  Barn
Pedersen, Ellen  Assens Mariager  K  24/9 1919  Falslev  Rds  Barn
Pedersen, Kaja  Assens Mariager  K  29/12 1926  Lem Rds  Barn
Pedersen, Anders Mousten  Assens Mariager  M  10/9 1930  Falslev  Rds  Barn    

FT – 1940   Holstebro, Lemvigvej 4, Bagbygning, 1ste 
Navn Født Fødested Civilstand  Gift  Erhverv 
Andersen Andreas  M  22/11 1909  Holstebro  Dansk  G 1931  Jordarbejder flyvepladsen
Andersen Ellonora Petrea  K  2/3 1908  Assens, Mariager   G 1931  
Pedersen Mousten Anders  M  10/9 1930  Assens, Mariager  U  
Andersen Grete  26/5 1932  Holstebro  U
Andersen Erland  7/7 1933  Holstebro  U
Andersen Karren  15/9 1934  Holstebro  U
Andersen John  9/10 1937  Holstebro  U

FT – 1950   Lemvigvej 4, 1ste midtf 
Navn  Født  Fødested  Civilstand  Stilling i husstanden  Arbejdssted  Erhverv 
Andersen Andreas  22/11 1908  Holstebro  G  Husfader  Vind  Arbejdsmand 
Andersen Eleonora Petrea  2/3 1908  Assens pr. Mariager  G  Husmoder 
Andersen Anders Mousten  10/4 30  Assens pr. Mariager  U Søn  Elektronik mekaniker
Andersen Erland  7/7 33  Holstebro  U  Søn  Tobaksfabrik  Cigarsorterer
Andersen Karen  15/9 34  Holstebro  U  Datter  Papirvarefabrik  Fabriksarbejderske
Andersen John  9/10 37  Holstebro  U  Søn
Andersen Kirsten  4/2 42  Holstebro  U  Datter
Andersen  Ruth  18/6 43  Holstebro  U  Datter
Andersen Verdi Skovhus  19/11 48  Holstebro  U  Søn
__________________________________________________________________________________________________

ANDREAS ANDERSEN

DÅB          Holstebro – 1908

Andreas Andersen 
Født : 22. November 1908 
Fødselssted : Frøjkvej 7 
Af hvem og hvor døbt : 
Sognepræst Bülow i hjemmet 22/11, fremstillet i Holstebro Sognekirke 20-06-1909 
Forældre : 
Arbejdsmand Mads Andersen (Skovhus), Holstebro og Hustru Karen Marie Pedersen, 37 aar 
Faddere : 
Forældrene, slagteriarbejder Peder Grydholt Jensen og Hustru Kirsten Enevold Jensen af Holstebro
_______________________________________________

KONFIRMERET                                   Holstebro – 1923
1923 8 April i Holstebro Sognekirke 
Andreas Andersen, Holstebro 
Forældre : 
Fiskehandler Mads Andersen (Skovhus) og hustru Karen Marie Pedersen, Holstebro 
Født og døbt : 
Født i Holstebro 22 November 1908 
Døbt i Holstebro 22 November 1908 
Af hvem Konfirmeret : Provst Nyholm
_______________________________________________

VIET                                                             Assens – 1931
Brudgommen : 
Ungkarl, tobaksarbejder Andreas Andersen født i Holstebro 1908 d. 22 november, søn af arbejder Mads Andersen og Hustru Karen Marie født Pedersen. Op-hold i Holstebro 
Bruden : 
Ungpige, Eleonora Petrea Pedersen født på Falslev Mark, Falslev Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, 1908 d. 2 maj. Datter af Husmand Anders Pedersen og Hustru Kirsten født Pedersen. Ophold i Assens. 
Lysningen blev bestilt d. 11. December 1931 
Lysningen fandt sted i Falslev Kirke d. 13. December 1931. Meddelelsen om lysningen tilstillet borgerlig myndighed den 14. December 1931 
Viet : 1931 29´ December, Falslev Sogn i Assens Kirke af Sognepræst Kayser 
Vidner : 
Fru Karen Marie Andersen, født Pedersen, Holstebro og fru Kirsten Pedersen, født Pedersen, Assens 
Vielsesattest : Sognefoged Svenningsen
_______________________________________________

DØD                                                         Holstebro - 1995
31-03-1995  
Dyssegården 21, Holstebro, Ringkøbing Amt      

_______________________________________________________________________________________________________

ELEONORA PETREA PEDERSEN

DÅB          Falslev – 1908
Eleonora Petrea Pedersen 
Født : 2. Marts 1908 
Fødselssted : Falslev Mark, Falslev sogn, Onsild Herred 
Døbt : 16. April 1908 
Døbt : Falslev Kirke af sognepræsten 
Forældre : 
Anders Pedersen, arbejdsmand Falslev Mark og hustru Kirsten Pedersen, 24 aar 
Faddere : 
Husmand Peder Christian Pedersens hustru, Falslev Mark, husmand Bertel Pedersen hustru, husmand Bertel Pedersen Trinderup Mark, husmand Peder Christian Christensen og ungkarl Christen Pedersen, falslev Mark
_______________________________________________

KONFIRMERET                                        Falslev – 1922
1922 d. 1ste October i Falslev Kirke 
Eleonora Petrea Pedersen 
Forældre : 
Hmd. Anders Pedersen og hustru Kirsten Pedersen Falslev Mark 
Født og Døbt : Falslev, 2/3, 26/7, 1908
_______________________________________________

DØD          Holstebro - 1981
18-05-1981  
Holstebro Centralsygehus
Bopæl : Dyssegården 21 Holstebro       

____________________________________________________________________________________

Kontakt     john_skovhus@hotmail.com